ANIMAFEST

3. Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se navode tri skupine aktivnosti. Prva skupina aktivnosti može poslužiti kao priprema djece i motivacija prije filmske projekcije, a izvodi se u vrtiću ili školi. Drugu skupinu čine aktivnosti koje će se provoditi tijekom gledanja filma i nakon toga, a koje će pridonijeti boljem razumijevanju animiranoga filma kao i korelaciji mediološkoga pojmovlja s temama koje su djeci poznate. Treću skupinu čine aktivnosti koje se s djecom provode nakon gledanja filma, odnosno nakon povratka u vrtić ili školu, a čiji je cilj „zaokružiti‟ doživljaj filma. Navedene se aktivnosti provode prema postojećem metodološkomu obrascu predviđenome za predškolski odgoj (prema Velički 2013.), i to u različitim poticajnim centrima.

ZADAĆE

RAZVOJNE ZADAĆE (integrativne):

 1. Tjelesni i psihomotorni razvoj:

– razvijati spretnost ruke, fine motorike i motorike općenito;

– vježbanje i usavršavanje koordinacije ruku i očiju (okolumotorika);

– razvoj grafomotorike i poticanje fine motorike djeteta prilikom manipuliranja različitim   materijalima;

– omogućiti djetetu zadovoljavanje osnovne potrebe za kretanjem.

 1. Socio-emocionalni i razvoj ličnosti:

– poticati i podržavati samostalnost djeteta (pri odabiru aktivnosti i materijala);

– poticati razvoj pozitivnih emocija, empatije;

– podržavati vedro raspoloženje i optimizam;

– stvoriti uvjete za kvalitetnu komunikaciju na razini odgojitelj – dijete, dijete – dijete;

– utjecati na razvoj djetetovog samopouzdanja i samostalnosti tijekom aktivnosti.

 1. Spoznajni razvoj

-razvijati djetetovu pozornost

-utjecati na logičko mišljenje i zaključivanje tijekom igre

-razvoj prostorne percepcije: pokreti u prostoru, kretanje, snalaženje – orijentacija (gore – dolje, ispred – iza, blizu – daleko)

-vizualna percepcija: uočavanje i razvrstavanje po boji i veličini (mali, srednji i veliki predmeti).

 1. Govor i komunikacija:

– poticati djecu na komunikaciju s odgojiteljem i na međusobnu komunikaciju;

– poticanje suradnje među djecom;

– razvoj govornih vještina (opisivanje, smisleno pričanje);

– razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje govornog sadržaja);

 1. Moralni razvoj:

– razvijati u djetetu moralne vrjednote;

– razvijati dječju osjetljivost za drugoga.

KONTEKSTUALNI UVJETI:

SOCIJALNI:

– poticati dogovaranje, surađivanje, planiranje;

– poticati međusobnu komunikaciju i pomaganje;

– poticati spremnost na zajednički igru i aktivnost.

PROSTORNI:

– osigurati prostorne uvjete za kvalitetno poticanje dječje znatiželje i za nesmetan tijek  aktivnosti i slobodno kretanje djece u prostoru.

MATERIJALNI:

– osigurati dovoljno materijala za aktivnosti po centrima;

– osigurati mogućnost izbora među različitim ponuđenim materijalima.

3.1. AKTIVNOSTI PRIJE PROJEKCIJE FILMA

MOTIVACIJA

Aktivnosti koje slijede podijeljene su prema poticajnim centrima, a njihov je cilj višestruk. Djeca će logičkim zaključivanjem razvrstavati fotografije raznolikih životinja, a zatim će proučavati odnose među njima, s naglaskom na odnos životinja – mladunče te veliko – malo. Te su aktivnosti uvod u proučavanje životinja koje će se kao likovi pojaviti u animiranim filmovima. Djeca će doznati gdje žive šišmiši, pingvini, nosorog, slon i sl. Ujedno uvodimo temu prijateljstva koja će se kao provodni motiv javljati u većem broju animiranih filmova. Dobivene informacije pomoći će im u boljem razumijevanju filmskih priča. Također, djeca će istražiti i upoznati odnose između prikaza stvarnosti na fotografiji (npr. stvarna životinja) i njihova prikaza u animiranom filmu. U konačnici ćemo pojam oživljavanja na animiranom filmu predstaviti oživljavanjem lutkica.

Navedene se aktivnosti mogu izvesti u cijelosti ili se mogu izabrati one aktivnosti koje se prepoznaju kao blagodatne za pojedinu skupinu, a prema potrebama odgojitelja/ice i vrtićke skupine.

PLANIRANI POTICAJI PO CENTRIMA

Stolno  – manipulativni centar

Velike i male životinje – igra Memory

Djeci dajemo fotografije različitih životinja i njihove mladunčadi. Fotografije (karte) okrećemo na drugu stranu, a djeca trebaju pronaći i upariti životinju s mladuncem i pravilno ih imenovati (krava

–  tele, miš – mišić, medvjed – medvjedić, mačka ili mačak – mačić, konj ili kobila – ždrijebe i sl.). Nakon što djeca upare sve životinje, pitamo ih: Je li pile veće ili manje od kokoši? Je li kokoš veća ili manja od pingvina? Ta će aktivnost pomoći djeci da osvijeste odnos veličina životinja različitih vrsta i životinja unutar pojedine skupine.

RADNI LIST 1 – ZIVOTINJE – maleno i veliko

Istraživačko – spoznajni centar

Djeci možemo pokazati prezentaciju Tko sve može biti prijatelj te ih potaknuti na razgovor: Jeste li ikada čuli izreku Slažu se kao pas i mačka? Mogu li mačka i pas biti prijatelji? Zatim pokazujemo sliku na kojoj se vidi kako su mačka i pas prijatelji.

PREZENTACIJA 1 – TKO SVE MOZE BITI PRIJATELJ

Mogu li mačka i miš biti prijatelji? Iako nije uobičajeno, čak i mačka i miš mogu biti prijatelji – pa čak pas, mačka i miš! U svijetu životinja postoje mnoga prijateljstva koja možda nisu uobičajena. Tako i ljudi diljem svijeta mogu biti prijatelji.

Zatim pokazujemo fotografiju šišmiša i pitamo djecu: Tko je to? Što znate o šišmišima? S kime bi šišmiš mogao biti prijatelj? S obzirom na to da je šišmiš budan noću, a danu spava, može mu biti teško steći prijatelje među životinjama koje noću spavaju.

Pokazujemo djeci više fotografija i tražimo od njih da odrede koje su životinje budne noću, a koje danju (noću su budni: šišmiš, jež, sova i noćni leptir, a danju miš, vrapčić i leptir).

Dnevna i noćna bića

Djeci dajemo sličice raznolikih životinja i tražimo od njih da ih podijele s obzirom na to je li životinja budna noću ili danju. Pritom im pomažemo dajući im informacije o pojedinoj životinji. Na kraju zadatka, s pomoću prezentacije, provjeravamo jesu li dobro napravili podjelu.

RADNI LIST 2 – ZIVOTINJE – NOCNE I DNEVNE

Topliji i hladniji krajevi

Djeci dajemo nekoliko fotografija životinja i tražimo ih da podijele životinje prema tome žive li u toplim ili hladnijim krajevima. Nakon što djeci pomognemo izvršiti zadano, usmeno im pojasnimo gdje pojedina životinja živi i rješenja im pokazujemo u prezentaciji.

Kućni ljubimci

S djecom razgovaramo o tome koje od životinja mogu biti naši kućni ljubimci. Zašto slon nije kućni ljubimac? Je li kokoš kućni ljubimac? Bi li nam mogla biti kućni ljubimac? Imaju li oni kućnog ljubimca?

Likovni centar

Istraživanje raznolikih likovnih tehnika

Djeca taj dan mogu u vrtić ili školu donijeti svoju omiljenu igračku. Zatim im kažemo da na papir nacrtaju svoju igračku: olovkom, drvenim bojicama, pastelama, kolažem i sl. Zatim im pokazujemo fotografije psa i pitamo ih: Možete li prepoznati koji je crtež nacrtan olovkom, koji drvenim bojicama,koji je izrađen kolažom, a koji temperama? Za koji vam se crtež čini da je napravljen na računalu?

Artikulacija središnje aktivnosti

UVODNI DIO:  

Djecu pozivamo na tepih. Djeca sa sobom donose svoju omiljenu igračku. Razgovaramo s djecom o njihovim omiljenim igračkama: Tko im je poklonio tu igračku? Zašto baš tu igračku najviše vole? Je li ta igračka živa? Nakon odgovora odgajatelj/ica postavlja pitanja igrački: Kako se zoveš? Što najviše voliš raditi? Tko je tvoj najbolji prijatelj? I sl.

S djecom zaključujemo da naše igračke oživljavaju kada se s njima igramo. Djeca mogu „oživjeti“ svoju igračku na tepihu oponašajući razgovor s igračkama. Djeci zatim kažemo: Stvari oko nas mogu oživjeti u našoj mašti, u igri, ali i priči, stripu i animiranom filmu. Najavljujemo da ćemo najprije pročitati strip-priču o jednom psiću, a zatim ćemo pogledati kako je ta priča oživjela u animiranom filmu.

SREDIŠNJI DIO

Djeci pokazujemo i čitamo strip Poklon brazilskog strip-crtača Fabia Coala. Strip možemo isprintati i sličice izrezati te pripovijedati prema slikama. Po završetku, nakon emocionalno-intelektualne stanke, s djecom razgovaramo o njihovu doživljaju stripa. Što mislite o glavnom liku, o dječaku? Kako je dočekao svojeg novog prijatelja? Zašto se kasnije predomislio?

Nakon čitanja stripa djeci najavljujemo da ćemo pogledati animirani film koji je nastao po uzoru na taj strip. Riječ je o Pixarovu animiranom filmu Poklon (Present). Nakon gledanja filma i razgovora o njemu pitamo djecu: Što mislite, jesu li likovi u filmu nacrtani, naslikani ili računalno izađeni?

(Film se nalazi na poveznici: https://vimeo.com/152985022.)

ZAVRŠNI DIO

Nakon razgovora djeca se slobodno igraju sa svojim igračkama. Možemo ih potaknuti da se i njihove igračke međusobno „igraju“. Potičemo ih na slobodnu dramatizaciju.

3.2. AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

NAJAVA FILMA

Prije projekcije filmova, voditelj/ica pita djecu: Igrate li se sa svojim igračkama? Kada vaše igračke – lutkice, autići i sl. mogu oživjeti? Nakon kraćeg razgovora, zaključujemo da naše igračke oživljavaju u našoj igri, kada ih mi pokrećemo i sl. Voditelj/ica zatim upućuje djecu: Stvari iz naše mašte kao i stvari oko nas mogu lako oživjeti – u animiranim filmovima. Volite li gledati animirane filmove? Voditelj/ica djeci najavljuje da će danas pogledati nekoliko animiranih filmova i da ćemo iz njih vidjeti na koji sve način različita bića i stvari u njima mogu oživjeti.

Najavljujemo animirane filmove koja će djeca pogledati. Prije projekcije voditelj/ica programa djeci priopćava nekoliko obavijesti o redateljima i animiranim filmovima Animafesta.

PRIKAZIVANJE FILMA

Djeci se prikazuju animirani filmovi u trajanju od 42 minute.

EMOCIONALNO-INTELEKTUALNA STANKA

Po završetku filma učinimo kratku stanku radi usustavljivanja dojmova.

3.3. AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

U nastavku se prikazuje nekoliko aktivnosti kojima će se obuhvatiti izražavanje doživljaja, vođena analiza i sinteza animiranoga filma (primjerene djeci predškolske dobi) i značajnijih filmskih izražajnih sredstava.  

 1. uvodni dio – motivacija (5 – 10 min)
 • razgovor o dojmovima o pogledanome filmu
 1. središnji dio – razrada (25 – 35 min)
 • Različitim igrama i razgovorom obrađujemo filmska izražajna sredstva i filmske pojmove:

–        animirani film; crtani, lutkarski, računalna animacija

–        filmska priča, redoslijed događaja

–        likovi (glavni i sporedni) i etička karakterizacija

–       zvuk u filmu: govor, zvuk, glazba.

 1. 3.  završni dio – sinteza (5 – 10 min)
 • izvođenje filmološkog pojmovlja iz zajedničkih uvida stečenih skupnim radom
 • stvaralački rad.

Prva aktivnost

Animirani film

Voditelj/ica povest će razgovor s djecom o pogledanome filmu, koristeći slikovne prikaze kao referentne točke, podsjetnike. Djeca se slobodno izražavaju, nadopunjujući voditelja/icu.

Voditelj/ica podsjeća djecu na prethodni razgovor: Naše igračke, kao i stvari oko nas možemo oživjeti tako da se njima igramo. Animirani je film magičan kao igra! U njemu možemo oživjeti igračke, stvari, životinje. U razgovoru s djecom voditelj/ica koristi se prezentacijom.

Jedan od načina na koji možemo oživiti likove jest tako da ih nacrtamo. Primjerice, koja je ovo životinja? (Pokazuje fotografiju šišmiša). Isto tako, šišmiš može biti nacrtan u filmu. Evo kako je šišmiš izgledao u crtanome filmu. Koja je ovo životinja? (Fotografija noćnog leptira). U crtanome filmu leptir je ovako nacrtan. (Pokazuje isječak iz filma.) Kad su šišmiš i leptir letjeli, to je u crtanome filmu bilo prikazano crtežom. Voditelj/ica nastavlja pokazivati fotografije stvarnih životinja i životinja u filmu (vuk i lisica).

Voditelj/ica zatim djeci pokazuje nove fotografije i upućuje ih: Crtati se može i na računalu. Tada nastaju računalni filmovi. Djeca imenuju stvarne životinje na fotografijama, a zatim na isječcima iz filmova (pingvin, vuk).

Voditelj/ica nastavlja: Također, animirani film može nastati tako da fotografiramo lutkice kojima se igramo i onda ih oživimo računalom. Djeca zatim imenuju što vide na fotografiji (pas, rižine okruglice, brokulu) i na isječku iz filma.

Druga aktivnost

Likovi i mjesto radnje

Prikaz likova u animiranome filmu – igra Memory

Djeca su podijeljena u skupine. Svaka skupina dobiva igru Memory. Zadatak je spojiti parove sličica

– na jednoj se sličici nalazi fotografija životinje, a na drugoj prikaz te životinje u animiranom filmu. Ako dijete uspije pronaći par, nastavlja igru, a ako ne uspije složiti par, drugo dijete preuzima. Igra se nastavlja sve dok se ne pronađu svi parovi. Tijekom igre djeca trebaju imenovati ono što vide na kartama. Pripremljene karte sadrže i likove koje su s njima utvrđene u prezentaciji.

Na kraju se pripreme tri košarice. Na jednoj se nalazi crtež olovke, na drugoj sličica računala, a na trećoj sličica fotoaparata i računala. Zadatak je promotriti sličice i pokušati pretpostaviti jesu li životinje nacrtane, računalno napravljene ili je riječ o lutkicama. Djeca sličice iz animiranih filmova stavljaju u odgovarajuću košaricu.

RADNI LIST 3 – MEMORY IGRA

Likovi u animiranome filmu

Djeci nudimo nekoliko fotografija likova iz animiranih filmova. Njihov je zadatak prepoznati koji su se likovi pojavili u istom animiranom filmu (primjerice, pile Kikido i njegovi prijatelji životinje, prehlađeni vuk i lisica i sl.). Po završetku aktivnosti djeca utvrđuju da su jedini likovi za koje nisu mogli naći par – tigar i miš. Zaključujemo da su likovi bili „sami‟ u animiranom filmu. Nakon što je završen rada u skupini, voditeljica pokazuje rješenja na prezentaciji.

Mjesto radnje

Djeci dajemo novi niz fotografija na kojima su prikazana mjesta radnje u animiranim filmovima. Njihov je zadatak likove staviti uz fotografije koje prikazuju odgovarajuće mjesto radnje (primjerice, tigar – tanjur na stolu, pile Kikido – toranj, nilski konji – pustinja i sl.). Po završetku rada u skupini voditeljica pokazuje rješenja na prezentaciji.

Treća aktivnost

Zvuk u filmu

Glasanje životinja

Voditelj/ica djeci reproducira nekoliko zvučnih isječaka iz filma, a njihov je zadatak prepoznati kojemu od likova pripada određeno glasanje. Skupini su podijeljene fotografije likova te kako djeca odabiru kojemu lika pripada koje glasanje, pojedinu fotografiju podižu u zrak.

Vježba slušanja i pokretna igra

Djeca slobodno šeću prostorom. Svako dijete dobiva jednu fotografiju. Na fotografijama se nalaze likovi iz filmova koje smo maločas poslušali. Zadatak je djece oponašati glasanje tih životinja, a zatim osluškujući ostalu djecu, pronaći onu koja su dobila isti lik iz filma. Za taj zadatak djeca će trebati dobro osluškivati te u buci prepoznati zvuk i povezati ga sa svojim likom.

ZAKLJUČAK

Djeca se nalaze u krugu. Voditelj/ica im kaže da će se igrati „krpene kutke“. Zadatak djece je da prate pokrete voditelja i oponašaju ga. Voditelj/ica daje upute: Digni desnu ruku. Spusti je. Digni lijevu ruku. Digni desnu nogu. Maši rukom po zraku. Hodaj poput kokoši (smiješni hod), kreći se poput Kikodoa i sl. Djeca oponašaju kretanje voditelja.

Na kraju je moguće izvesti jednu od sljedeće dvije igre. Djeca mogu stati u parove. Zadatak je jednog djeteta odglumiti jednog od lika iz pogledanih filmova, a ostala djeca trebaju pogoditi o čemu je riječ. Druga igra uključuje oživljavanje sjena. Na pomoćnom zidu lampom stvorimo sjenu. Zadatak je djece uz pomoć voditelja rukama ili tijelom stvoriti sjenu pojedinih životinja. Djeca mogu oponašati likove iz animiranih filmova te promatrati svoju sjenu. Voditelj/ica zaključuje kako, poput animiranog filma, možemo oživjeti svoje sjene.

Na kraju djeca mogu naslikati lik iz filma koji im se najviše svidio.

DODATNE AKTIVNOSTI ZA RAD U VRTIĆU

Aktivnosti koje slijede mogu se izvesti u vrtiću/školi sljedećega dana, a pomoći će nam u upotpunjivanju doživljaja animiranih filmova. Navedene se aktivnosti mogu izvesti u cijelosti ili se mogu izabrati aktivnosti koje se prepoznaju kao blagodatne za pojedinu skupinu, a prema potrebama odgojitelja/odgojiteljice i vrtićke skupine ili učitelja/ice I razrednog odjeljenja.

PLANIRANI POTICAJI PO CENTRIMA:

STOLNO-MANIPULATIVNI CENTAR:

Stvarnosni svijet i animirani film memory igra

Djeci nudimo sličice različitih stvarnih životinja i stvari: brokula, rižine okruglice, tigar, pingvin, pas, slon, nosorog, miš, pile. S druge, strane, među fotografijama se nalaze isti ovi likovi oživljeni u animiranome filmu. Fotografije okrećemo tako da djeca ne vide sadržaj sličice; igrajući memory igru, zadatak je da djeca spoje sličicu stvarnosne životinje i njezinog animiranog pandana.

RADNI LIST 3 - MEMORY IGRA

Likovi u animiranim filmovima

Djeci nudimo kadrove/fotografije iz animiranih filmova koje su pogledali. Tražimo od njih da prema sjećanju poslože parove – likove koji su se javili u istom animiranom filmu.

Scenografija

Djeci zatim pokazujemo sličice – mjesta radnje iz animirani filmova te ih pitamo: Tko je živio u ovoj kući? Tko je živio u potkrovlju ove kuće? Koje životinje su živjele u pustinji? i sl. Djeca se prisjećaju likova i mjesta radnje u animiranim filmovima. Pritom će im i animatorski stil pomoći u spajanju likova i scenografije. Uz pomoć odgajatelja(ice)/učitelja(ice), djeca mogu i prepričati filmsku priču prema sjećanju.

LIKOVNI CENTAR

Kazalište sjena

Podsjećamo djecu – na animiranom filmu mogu oživjeti različiti likovi iz mašte i svijeta oko nas – životinje, biljke, stvari, pojave i sl. kažemo djeci da ćemo i mi pokušati oživjeti likove iz mašte pomoću kazališta sjena. U prilogu ove pripreme nalazi se dokument u kojem je prikazano nekoliko oblika prilagodbe ruku kako bi se stvorila sjena određene životinje.

Djeca mogu uvježbati prikaz pojedine životinje, a zatim pomoću lampe na zidu ili paravanu možemo stvoriti sjenu te vježbati naše likove.

Izrada štapnih lutki

Za kazalište sjena također možemo upotrijebiti i štapne lutke. Djeca mogu izabrati svoj omiljeni lik iz animiranih filmova te ga nacrtati. Djecu možemo potaknuti da izrade različite likove: pingvina, šišmiša, psa, nilskog konja, miša, jare, tigra, vuka ili pile.

Nacrtani lik zatim možemo izrezati i zalijepiti na štapić. Ovako napravljenu lutkicu zatim možemo upotrijebiti i za kazalište sjena.

RADNI LIST 5 - Primjer izrade sjena rukama

ISTRAŽIVAČKO-SPOZNAJNI CENTAR

Šesta aktivnost

Vrste animiranog filma

Djeca promatraju sličice likova iz animiranih filmova – podsjećamo ih: Što mislite, jesu li ovi likovi (životinje) nacrtani rukom – olovkom, bojicama, kolažem ili su napravljeni na računalu?

ARTIKULACIJA SREDIŠNJE AKTIVNOSTI

UVODNI DIO

Djecu pozivamo u središnji prostor. Podijelimo im fotografije likova iz animiranih filmova. Djeci čitamo zagonetke i kratke sinopsise filma te ih tražimo da prepoznaju likove i filmove o kojima je riječ. Dijete koje riješi zagonetku i prepozna lik iz animiranog filma na fotografiji, podiže ga u zrak i glasno ga imenuje.

Cijeli dan ja rado spavam, i dok spavam naopačke visim. Prijatelja nemam puno, jer ja sam budan dok svi spavaju. (šišmiš – Vrijeme za šišmiše)

Djevojčice – najbolje prijateljice! Ali moraju još naučiti kako se lijepo igrati! (Lili – Lili ima goste)

Konigiri-kun mala je             (rižina okruglica). Jednoga je dana išla u kupovinu. Htjela je kupiti sezam za svoju glavicu. Ipak, tržnica je prepuna divnih stvari! Konigiri-kun bi se posve izgubila da nije njezina psa –________(brokule)! (Konigiri-kun u kupovini).

Prehladio se       (vuk). No bez brige, njegovi prijatelji                    (lisica) i                             (medvjed) skuhat će mu čaj! (Prehlađeni vuk)

Princ Ki-Ki-Do neobično je            (pile). On spašava svoje prijatelje – životinje koje je

ulovio             (lovac). (Princ Ki-Ki-Do: Balon)

Pristojan, organiziran i čist gost – savršeni gost u kući mali je             (miš). (Savršeni gost)

Ledenu  zabavu voli mali                  (pingvin). Mora smisliti kako pomoći svojim

prijateljima,            (slonu) i                (nosorogu) da se zaigraju i utople. (Ledena zabava)

Mama i sin kupaju se u rijeci Nil. Oni su           (nilski konji). Mama može plivati, ali mali nilski konj je premalen. Stoga mu pomažu četiri                     (ribice). (Hippo Hop)

Tata i sin šeću planinama. Oni su         (divokoze). Tata je strog, a mala divokoza neobično hoda – skakuće. No, ponekad i odrasli mogu naučiti od djece. (Glavu gore!)

Djevojčica Miriam i njezina obitelj pronašli su lutalicu,           (psa). Njihov neobični kućni ljubimac             (kokoš) nije baš presretan! No ubrzo se obitelji javlja dijete – vlasnik psa. Pas ga je prepoznao po               (šalu).

On je neobična životinjica – crtež koji živi na tanjuru. On je             (tigar). Gladan je i pojest će sve što dijete stavi na tanjur!

SREDIŠNJI DIO

Najavljujemo kako ćemo zajedno ponovno ispričati priče iz animiranih filmova koje smo gledali. Predstava može biti lutkarska ili u kazalištu sjena u kojima će djeca, koristeći izrađene lutke, odglumiti filmsku priču ili scenu iz pogledanog filma.

ZAVRŠNI DIO

Nakon predstave djeca mogu nastaviti s navedenim aktivnostima koje nismo obavili u uvodnome dijelu.

Sljedećih nekoliko dana s djecom možemo nastaviti aktivnosti u kojima ćemo proširiti njihovo razumijevanje animiranih filmova. Možemo ih podsjetiti na druge animirane filmove koje su gledali, svraćajući im pozornost na likove u filmu i način na koji su nacrtani.

 

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo