BILLY ELLIOT

Aktivnosti

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje


Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma te aktivnosti nakon projekcije filma. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u idealnom bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).

U ovoj analizi nastojat ćemo kroz život jedanaestogodišnje dječaka obraditi odrastanje u teškim socijalnim uvjetima, nerazumijevanje u obitelji, o žrtvovanju na putu ostvarenja vlastitih snova, a učenici imaju priliku na konkretnom primjeru razviti i utvrditi svoja znanja o filmu i filmskim tehnikama. 

 

ZADATCI

 • Nastavno područje: medijska kultura
 • Ključni pojmovi: kadar, plan, kut snimanja, filmska glazba, osvjetljenje, ples
 • Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće: razvijanje sposobnosti promatranja, prepoznavanja, analiziranja i analiziranje i argumentiranog  vrednovanja filma, ovladavanje filmskom terminologijom.
 • Nastavni oblici: frontalni, individualni, rad u skupini
 • Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)
 • Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u radnim listovimaa), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, radni listovi)
 • Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadatci – metoda praktičnih radova
 • Korelacije: unutarpredmetna – internet, strip, stvaralačko i sažeto prepričavanje,pisanje biografije; međupredmetna – likovna kultura (svjetlo i sjena) glazbena kultura (film i glazba)

AKTIVNOSTI PRIJE PROJEKCIJE FILMA

MOTIVACIJA

Prva aktivnost

Balet, istraživanje na internetu

Učenicima, u sklopu nastave izražavanja, zadati da saznaju sve o baletu kao o načinu umjetničkog izražavanja. Razred se podijeli u skupine, svaka skupina ima svoju temu – povijest baleta, značenje baleta, baletni rekviziti i teknike (moguće i u korelaciji s glazbenim), predstaviti najpoznatije balete i njihove skladatelje. Svaka skupina ima nekoliko dana za istraživanje i deset minuta za izlaganje, pomoću plakata ili prezentacija. Senzibilizirat ćemo ih za balet, poticati timski rad, potičemo ih na korisno služenje internetom, kao i na sažeto prepričavanje.

Druga aktivnost

Strip

Izložiti osnove stripa, izražavanje u kadrovima, pojasniti pojam kadra – u stripu i na filmu, a zatim im podijeliti osnovnu priču Billy Elliota i zadati im da je pokušaju izraziti u stripu.

Treća aktivnost

Rudari, rudnici i štrajk rudara u Velikoj Britaniji 1984.

Moguća je korelacija s geografijom i povijesti, proučiti što je rudnik, rude, a i povijesni štrajk rudara u Velikoj Britaniji. Učenici mogu napisati zamišljenu biografiju jednog rudara ili rudara štrajkaša.

AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

NAJAVA FILMA

Najavljujemo gledanje igranoga filma Billy Elliot, redatelja Stephena Daldryja. Prije same projekcije igranoga filma voditeljica programa učenicima priopćava nekoliko obavijesti o redatelju i filmu.

PRIKAZIVANJE FILMA

Prikazivanje igranoga filma Billy Elliot, redatelja  Stephen Daldryja,  u trajanju od 110 min.

EMOCIONALNO-INTELEKTUALNA STANKA

Stanka u trajanju od nekoliko sekundi radi usustavljivanja dojmova i pripreme za nastavak rada.

RAZGOVOR S GOSTOM

Razgovor s redateljem mjuzikla ili umjetničkim direktorom festivala.

AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

Slijedi prikaz artikulacije nastavnoga sata:

 1. uvodni dio – motivacija (5 – 10 min) 
  razgovor o dojmovima o pogledanome filmu
 2. središnji dio – razrada (25 – 35 min) 
  glavni junak, filmski planovi, rakursi, glazba na filmu, glazbeni film
 3. završni dio – sinteza (5 – 10 min) 
  izvođenje definicija na temelju grupnoga rada

SLOBODNO IZNOŠENJE DOŽIVLJAJA

 • Kako vas se dojmio film?
 • Kako vam se sviđa glazba i gluma u filmu? Biste li Vi nagradili ovaj film,  ako da – u kojim kategorijama?
 • Gdje i kada se zbiva radnja filma?
 • Tko su glavni likovi?
 • Kojemu društvenom sloju pripadaju?
 • Mislite li da Billy na neki način izdaje svoju obitelj, svoje mjesto u društvu i društveni stalež kojemu pripada?
 • Imate li sami neki hobi i sport do kojega vam je jako stalo? Kakav je to osjećaj?

ISTRAŽIVAČKA RASPRAVA

Prva aktivnost

Glavni lik, Billy Elliot

Tijekom cijelog filma pratimo sazrijevanje glavnog lika Billyja. U čemu se to očituje?

 • Kako je prikazan prvi Billyjev susret s plesom? (ISJEČAK 1)
 • U kojim prizorima glavni lik pleše iz ljutnje, stanovitog prosvjeda? (ISJEČAK 2)
 • Što mu u tim trenutcima daje ples i glazba?
 • Kako reagira otac, kad sazna da mu sin voli plesati? (ISJEČAK 3)
 • Zašto obitelj teško prihvaća uspjehe djeteta kao plesača? Razumiju li oni uopće što se događa s Billyjem. (ISJEČAK 4)

Učenici se prisjećaju ovih scena, zatim zajednički potvrđujemo ili mijenjamo njihova opažanja gledajući video isječke.

 

 

 

Druga aktivnost

Filmski plan

Kada smo gledali ove isječke – uočili ste da redatelj drugačije prikazuje Billyjev ples, od suza na licu, nego li naprimjer štrajk?

Ukoliko želimo prikazati da je netko od vas danas tužan – gdje moramo stati?

Udaljenost kamere od snimanog objekta je – filmski plan.

Znate li neke planove? Pojašnjavanje planova!

Prije nego li se vratimo uočavanju planova na filmu, ponovimo planove na listiću koji ću vam podijeliti.

RADNI LIST 1

Sad kad smo uočili različite primjere filmskog plana, pokušajmo ih uočiti i na našem filmu!

Slijedi promatranje i uočavanje filmskih planova u različitim isječcima iz filma.

Treća aktivnost

Kutevi snimanja i osvjetljenje

Redatelj filma često u filmu uspoređuje Billyjevo plesanje s čime?

Često uspoređuje s različitim životnim situacijama

 • Koje su to situacije?
 • Prikazivanje paralelnih radnji postiže se kojim izražajnim sredstvom?
 • Što se postiže usporenim pokretom?
 • Koja se izražajna sredstva rabe kako bi se prizori mukotrpnih vježbi plesa za gledatelje učinili ipak zanimljivijim? (ISJEČAK 10)
 • Jeste li uočili zanimljive kutove snimanja? (ISJEČAK 11, 12, 13)

Kako bi opisali osvjetljenje u prostoru kad Billy dolazi na prvu plesnu probu? (ISJEČAK 14)

 

 

 

Četvrta aktivnost

Glazba

 • Puštamo nekoliko glazbenih isječaka i učenici zamišljaju pripadajuće scene.
 • Otvaramo isječke sa slikom i komentiramo koliko su bili precizni u odgonetavanju prizora.
 • Kako djeluje  klasična glazba, a nama danas stari rock klasici?
 • Kako na nas djeluje – i kolika je uloga glazbe u ovom filmu?

(ISJEČAK 15 koji prikazuje uvodnu scenu)
(ISJEČAK 16 koji prikazuje štrajk)
(ISJEČAK 17 koji prikazuje završnu scenu)

 • Koliki je utjecaj glazbe u ovom filmu?
 • Možemo li ovaj film nazvati – mjuziklom?
 • Zašto? Kako definiramo mjuzikl?

*mjuzikl (eng. musical), igranofilmski žanr. Narativna struktura mu se temelji na onoj romantične komedije pa se zapravo radi o glazbenoj komediji. Tvore ga filmovi u kojima se radnja povremeno odvija pjesmom i plesom, ili su oni sastavni dio života junaka. Žanr se oblikovao ustaljenjem zv. filma poč. 1930-ih, a nastavljao se na kaz. tradiciju mjuzikla. Do 1960. jedan je od najpopularnijih žanrova (razvoj su mu obilježili koreograf i redatelj B. Berkeley, redatelji M. Sandrich, S. Donnen, V. Minnelli te plesači F. Astaire, G. Rogers, G. Kelly i dr.). Tipično se, iako ne uvijek, bavi životom glazb. i plesačkih profesionalaca, a pjevačke i plesne točke javljaju se ugl. kao idealizacijski trenutci u životu junaka ili kao njihovi nastupi.

 • Jesmo li iznenađeni što je film ipak doživio svoju kazalištnu adaptaciju?
 • Osjeća li se razlika u kazalištnoj u odnosu na filmsku glumu? Objasnite.
 • (Hrabriji učenici mogu demonstrirati tu razliku.)
 • Možemo li ovaj film nazvati – glazbenim filmom? (To je svaki film u kojem glazba ima vodeću tematsku ili prezentacijsku funkciju.)

UOPĆAVANJE

– Koje  vrste planova smo zajednički raspoznavali na filmu?

– Koje kutove snimanja smo uočavali? Kakav je to dojam ostavljalo na nas?

– Kakav je utjecaj glazbe u doživljaju filma? Navedite primjere iz filma.

– Kakav je to glazbeni film, navedite neki…

– Što smo danas, svi skupa,mogli naučiti od Billy Elliota?

Nakon odgledanog filma i ranije provedenih aktivnosti, preporuka je napisati biografiju pod nazivom – Billy Elliot kao i kratki osvrt na rock glazbu u filmu. Učenici se mogu podijeliti u nekoliko grupa i izraditi strip na temu Billy Elliot ili pismeno objasniti svoj stav o tvrdnji: svatko od nas ima pravo na različitost!

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo