AKTIVNOSTI

Buntovni stihovi

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se nalaze predložene aktivnosti za rad s učenicima. Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma u kinu te aktivnosti za učionicu po povratku s kinoprojekcije. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu mogle bi se odvijati u sklopu nastave hrvatskog jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu je jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji nastavnik/ca odluči razraditi predložene ideje i oblikuje ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenute četiri grupe aktivnosti predlažemo izvođenje nastave filma prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića „Film u nastavi medijske kulture” kroz sljedeće nastavne situacije: motivaciju, najavu, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu pauzu, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačku raspravu, uopćavanje i stvaralačke oblike rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednog školskog sata (45 minuta).

Zadatci

Nastavno (predmetno) područje: medijska kultura
Ključni pojmovi: adaptacija književnoga djela, animirani film (tehnike animacije), filmska glazba
Obrazovne, odgojne, funkcionalne i komunikacijske zadaće
Obrazovne zadaće: usporediti književni predložak i filmsku adaptaciju, opisati obilježja animiranoga filma interpretirati funkciju kombiniranja animacije
Odgojne zadaće: osvješćivati negativne posljedice diskriminacije drugih i drukčijih, osvješćivati složenost procesa integracije pojedinca u širu društvenu zajednicu, osvješćivati važnost uvažavanja drugih i prihvaćanja različitosti, uvažavati potrebu drugih za preispitivanjem vlastitoga identiteta; dogovarati učinkovite strategije rješavanja zadataka sa suradnicima u skupini, osvješćivati važnost poštivanja stavova drugih
Funkcionalne zadaće: razvijati sposobnosti uočavanja, povezivanja, uspoređivanja, razlikovanja, izdvajanja pojedinosti i zaključivanja, razvijati sposobnosti primjene filmoloških pojmova u analizi filmskoga djela
Komunikacijske zadaće: razvijati vještinu aktivnoga slušanja sugovornika (voditelja radionice/učitelja i drugih učenika), razvijati vještine sažetoga izlaganja i argumentiranoga tumačenja, razvijati vještinu razmjenjivanja ideja (u skupini)
●Nastavni oblici: čelni rad, rad u skupini
●Nastavni izvori i sredstva: film, filmski isječci, nastavni listići
●Nastavne metode: tumačenje, heuristički dijalog, prikazivanje i pokazivanje
Korelacija: unutarpredmetna korelacija s nastavnim područjima književnosti i usmenoga izražavanja; međupredmetna korelacija sa sadržajima iz likovne i glazbene umjetnost

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2019 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo