CRVENI BALON

Predškolski uzrast

aktivnosti

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se navode tri skupine aktivnosti. Prvi niz aktivnosti može poslužiti kao priprema i motivacija djece prije filmske projekcije, a izvodi se u vrtiću. Drugu skupinu čine aktivnosti koje će se provoditi tijekom i nakon gledanja filma, a koje će doprinijeti boljem razumijevanju igranoga filma, kao i korelaciji mediološkog pojmovlja s djeci bliskim temama. Treću skupinu čine aktivnosti koje se s djecom provode po povratku u vrtić, a čiji je cilj zaokružiti doživljaj filma. Navedene se aktivnosti provode prema postojećem metodološkom obrascu predviđenom za predškolski odgoj (prema Velički, 2013.), u različitim poticajnim centrima.

ZADAĆE

RAZVOJNE ZADAĆE (integrativne):

 1. Tjelesni i psihomotorni razvoj:
  • razvijati spretnost ruke, fine motorike i motorike općenito;
  • vježbanje i usavršavanje koordinacije ruku i očiju (okolumotorika);
  • razvoj grafomotorike i poticanje fine motorike djeteta prilikom manipuliranja različitim   materijalima;
  • omogućiti djetetu zadovoljavanje osnovne potrebe za kretanjem.
 2. Socio-emocionalni i razvoj ličnosti:
  • poticati i podržavati samostalnost djeteta (pri odabiru aktivnosti i materijala);
  • poticati razvoj pozitivnih emocija, empatije;
  • podržavati vedro raspoloženje i optimizam;
  • stvoriti uvjete za kvalitetnu komunikaciju na razini odgojitelj – dijete, dijete – dijete;
  • utjecati na razvoj djetetovog samopouzdanja i samostalnosti tijekom aktivnosti.
 3. Spoznajni razvoj:
  • razvijati pažnju kod djeteta;
  • utjecati na logičko mišljenje i zaključivanje tijekom igre;
  • razvoj prostorne percepcije (pokreti u prostoru, kretanje, snalaženje – orijentacija (gore – dolje, ispred –  iza, blizu – daleko);
  • vizualna percepcija (uočavanje te svrstavanje po boji i veličini: mali, srednji i veliki).
 4. Govor i komunikacija:
  • poticati djecu na komunikaciju s odgojiteljem i na međusobnu komunikaciju;
  • poticanje suradnje među djecom;
  • razvoj govornih vještina (opisivanje, smisleno pričanje);
  • razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje govornog sadržaja);
 5. Moralni razvoj:
  • razvijati u djetetu moralne vrjednote;
  • razvijati dječju osjetljivost za drugoga.

KONTEKSTUALNI UVJETI:

SOCIJALNI:
 • poticati dogovaranje, surađivanje, planiranje;
 • poticati međusobnu komunikaciju i pomaganje;
 • poticati spremnost na zajednički igru i aktivnost.
PROSTORNI:
 • osigurati prostorne uvjete za kvalitetno poticanje dječje znatiželje i za nesmetan tijek  aktivnosti i slobodno kretanje djece u prostoru.
MATERIJALNI:
 • osigurati dovoljno materijala za aktivnosti po centrima;
 • osigurati mogućnost izbora među različitim ponuđenim materijalima.

AKTIVNOSTI prije projekcije filma

MOTIVACIJA

Aktivnosti koje slijede podijeljene su prema centrima, a njihov je cilj trojak: s jedne strane djeca dolaze u konkretne istraživačke situacije u kojima upoznaju prirodu balona (kako nastaju, kako se kreću, koje su sličnosti i razlike balona različitih veličina i namjena i sl.); s druge strane, osvješćuje se raznolikost boja te njihova upotreba u kreativnom izražavanju (korelacija potrebna za razumijevanje boje kao filmskog izražajnog sredstva u igranome filmu Crveni balon); u konačnici, istražuju se mogućnosti igre s balonima i ostale kreativne i stvaralačke aktivnosti koje proizlaze iz igre s naglaskom na odgojnoj komponenti – pažljivo ophođenje s igračkama i suradnička igra. Navedene se aktivnosti mogu izvesti u cijelosti ili se mogu izabrati one aktivnosti koje se prepoznaju kao blagodatne za pojedinu skupinu, a prema potrebama odgojitelja/odgojiteljice i vrtićke skupine.

PLANIRANI POTICAJI PO CENTRIMA

Stolno – manipulativni centar

Igra pamćenja (Memory)

Djeci nudimo set sličica s balonima različite boje (crveni, žuti, plavi, zeleni) u kojemu su po dvije sličice jednake. Karte/sličice okrećemo na drugu (neutralnu) stranu i tražimo od djece da njihovim okretanjem otkriju parove. U jednom potezu, dijete može okrenuti samo dvije sličice. Ako nije pronašao/pronašla par, sličice ponovno okreće na drugu stranu i pokušava ponovno, sve dok ne spoji sve parove.

RADNI LIST 1

 

Manji, srednji, veliki

Na stolu se nalaze fotografije balona za letenje, običnog balona i balončića od sapunice. Djeca trebaju odrediti koji je balon manji, srednji i veliki.

RADNI LIST 2
Likovni centar

Izrada slika od mjehurića

Potreban materijal:

 • čaša od jogurta
 • dublji plastični tanjurić
 • tempera (žlica ili dvije) ili jestiva boja
 • jedna žlica deterdženta za pranje posuđa
 • pola šalice vode
 • dugačke slamke
 • malo grublji papir (za slikanje vodenim bojama)

U čašu od jogurta stavimo boju, deterdžent i vodu. Dobivenu tekućinu stavimo na tanjurić (možemo napraviti više tanjurića, s više različitih boja). Slamku stavimo u tekućinu i nježno upuhujemo zrak kako bi nastali mjehurići. Lagano stavimo papir na vrh mjehurića koji će zatim ostaviti trag na papiru. Ponovimo li ovo nekoliko puta, dobit ćemo neobične, kreativne slike.

Omča za balone od sapunice

Od deblje, savitljive žice djeca izrađuju omče različitih oblika od kojih ćemo kasnije raditi balone od sapunice.

Istraživačko – spoznajni centar

Kako nastaje balon

Ispred djece se nalazi flaša polovično ispunjena vodom. Svako dijete dobije jednu slamčicu koju treba gurnuti u flašicu i zatim puhanjem stvoriti balončiće. Djeca zaključuju: što više pušemo, to je veći broj mjehurića.

Nakon ove aktivnosti, djeci možemo pokazati i kako se puše „običan“ balon te način na koji se njegov vezuje u čvor kako zrak ne bi izašao van.

Šareni baloni

S djecom ćemo napraviti balone od sapunice. Potrebni su nam: jedna žlica sredstva za pranje posuđa, jedna žlica jestivog glicerina i šalica hladne vode. Omče koje smo izradili u likovnom centru zatim možemo umočiti u tekućinu i načiniti balone od sapunice. S djecom uočavamo: balončići duže traju ako ih pustimo da slobodno lete. Ako ih dotaknemo, balončići će odmah puknuti.

Zaključujemo: obični baloni čvršći su od balončića, ali također mogu puknuti ako ih prejako stisnemo ili ubodemo.

Artikulacija središnje aktivnosti

UVODNI DIO

Recitiramo brojalicu i pozivamo djecu u središnji prostor:

BALONI

Baloni, baloni 
šareni bomboni 
što suncu nose mene 
i rukuju se s vjetrom…

Ali uto eto rode 
poput igle 
probuši sve balone… 
Buuuuummm… 

SREDIŠNJI DIO: 

Nakon brojalice, djeci najavljujemo slikovnicu – igrokaz Balonijada Nade Iveljić. Slikovnicu možemo dijaloški čitati ili prikazati u obliku igrokaza pomoću lutaka. Nakon čitanja/izvedbe, djeci postavljamo pitanja otvorenoga tipa. Njihove odgovore po potrebi proširujemo i obogaćujemo u kontekstu priče u slikovnici. Nakon čitanja slikovnice napravimo kraću emocionalnu stanku, pričekamo spontano izražavanje doživljaja te interpretativnim pitanjima pomažemo djeci u razumijevanju priče. Ponovno čitamo riječi pripovjedača „nisu baloni za ježiće. Oni su za djecu!“. Stavljamo naglasak na tome kako se s balonima, kao i drugim igračkama, treba igrati pažljivo. Ako smo s balonima pregrubi, oni će pući. Razgovaramo s djecom o ovoj odgojnoj komponenti: Zašto su ježići željeli balone? Zašto baloni nisu za ježiće? Kako se treba odnositi prema svojim igračkama? Što se može dogoditi s igračkama kada se oko njih otimamo ili kada s njima ne znamo lijepo postupati? Kako se odnosimo prema svojim prijateljima? Jesu li i igračke naši prijatelji? Razgovaramo li s njima – vesele li nas? Pomažu li nam kad smo tužni i usamljeni? I sl.

ZAVRŠNI DIO

Nakon čitanja slikovnice i razgovora, pozivamo djecu na našu Balonijadu. Možemo se igrati pravim balonima ili balonima sapunice. Balone pušemo iz ranije pripravljene smjese i dopuštamo djeci da i sama pokušaju ispuhati balon iz svojih omči različitih oblika. Upućujemo djecu da promatraju kako baloni slobodno lete prostorom i što se s njima događa kada ih dodirnemo ili prejako stisnemo.

prije projekcije

AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

NAJAVA FILMA

Prije projekcije filma, s djecom se igra motivacijska igra „Leti – leti“. Djeca kažiprstima lupkaju koljena. Voditelj/ica govori „Leti – leti…“, a zatim kazuje naziv nekog bića, stvari ili pojave. Ako igrač izgovori nešto što leti, djeca dižu kažiprst u zrak, a ako kaže nešto što ne može letjeti, ruke ostaju spuštene. Posljednji koji se spominje u nizu je – crveni balon.

Najavljujemo gledanje igranoga filma Crveni balon, redatelja Alberta Lamorissea. Prije projekcije, voditeljica programa djeci priopćava nekoliko informacija o redatelju i filmu.

PRIKAZIVANJE FILMA

Djeci se prikazuje igrani film u trajanju od 34 minute.

EMOCIONALNO-INTELEKTUALNA STANKA

Po završetku filma, nekoliko sekundi činimo stanku radi sređivanja dojmova.

UZ PROJEKCIJU

AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

U nastavku se prikazuje nekoliko aktivnosti kojima ćemo obuhvatiti izražavanje doživljaja, vođenu analizu i sintezu igranoga filma (primjeren djeci predškolske dobi) i značajnijih filmskih izražajnih sredstava.

 1. uvodni dio – motivacija (5 – 10 min)
  • S djecom ćemo kratko razgovarati o njihovom doživljaju filma.
 2. središnji dio – razrada (25 – 35 min)
  • U središnjem se dijelu putem razgovora i igara pobliže objašnjavaju pojedinačni elementi filma.

Prva aktivnost

Redoslijed događaja – interpretacija

Voditelj/ica će povesti razgovor s djecom o odgledanom filmu, koristeći slikovne prikaze kao referentne točke – podsjetnike. Djeca se slobodno izražavaju, nadopunjujući voditelja/voditeljicu.

Druga aktivnost

Zajednička interpretacija

 1. Voditelj/ica pokazuje fotografiju Pascala i pita djecu: „Tko je ovo?“ Djeca zaključuju da je riječ o dječaku, liku iz filma. Voditelj/ica kazuje da je Pascal glavni lik filma jer se o njemu u filmu najviše govori. (FOTOGRAFIJA 1)
 2. Zatim postavlja pitanje: „Je li se dječak Pascal igrao s drugom djecom i imao mnogo prijatelja?“ Zaključujemo kako je Pascal prikazivan pretežito sam.
 3. Voditelj/ica započinje rečenicu i dopušta djeci da nastave: „Dječak Pascal je bio usamljen sve dok jednoga dana nije nešto pronašao“ – zatim pokazuje fotografiju crvenog balona. (FOTOGRAFIJA 2)
 4. Pita djecu: „Je li to bio običan balon? Po čemu to zaključujete?“ Djecu navodi da zaključe kako je balon bio živ, on je reagirao na dječakove riječi, slijedio ga, čekao ga ispred škole i sl. (U ovome se trenutku također na projektoru prikazuju fotografije nekoliko početnih scena iz filma na kojima se vidi druženje dječaka i balona). (FOTOGRAFIJA 3a i 3b)
 5. „Na koja sve mjesta crveni balon nije smio pratiti dječaka?“ Prikazuju se kadrovi:  AUTOBUS / DJEČAKOV DOM / ŠKOLA / CRKVA. (Djeca, uz pomoć voditelja/voditeljice zaključuju o kojim je mjestima riječ). (FOTOGRAFIJE 4a, 4b, 4c, 4d)
 6. „Kako su se prema balonu ponašali odrasli?“ U ovome trenutku voditelj/ica pokazuje dvije fotografije / kadrove iz filma; (FOTOGRAFIJE 5a, 5b: prolaznici s dječakom i balonom dijele kišobran; (FOTOGRAFIJE 5c)  školski čuvar je ljut na dječaka i balon.
 7. „Nakon škole, dječak i balon su prošetali ulicama i naišli na sajam. Sjećate li se što je balon radio na sajmu?“ Nakon dječjih odgovora, pokazuje im se fotografija / kadar gdje se balon ogledava u zrcalo. (FOTOGRAFIJA 6)
 8. „Koga su dječak i balon susreli na ulici?“ (FOTOGRAFIJA 7; Fotografija djevojčice i plavoga balona).
 9. „Tko je Pascalu želio oteti balon?“ Pokazuje im se fotografija dječaka. (FOTOGRAFIJA 8) Ovo pitanje zatim proširujemo pitanjem: „Što mislite, zašto su dječaci željeli balon?“ Navodimo djecu da zaključe kako su dječaci bili zavidni i poželjeli balon za sebe; Pascal je drugačiji od njih i sl.  
 10. „Što Pascal čini kako bi zaštitio balon?“ Navodimo djecu da se prisjete kako je Pascal trčao s balonom, bježao pred dječacima.
 11. „Jesu li dječaci ipak uspjeli uzeti balon?“ Podsjetimo djecu kako se sljedećega dana Pascal ipak nakratko ostavio balon, a dječaci su ga ugrabili. (FOTOGRAFIJE 9, 10, 11)
 12. „Kako su se dječaci ponijeli prema balonu? Što je učinio ovaj dječak?“ (fotografija dječaka s praćkom; FOTOGRAFIJA 12). „Što se balonu dogodilo na kraju?“
 13. „Kako se Pascal osjećao kada je crveni balon uništen?“navodimo djecu da zaključe kako je dječak bio tužan; balon je bio njegov prijatelj. (FOTOGRAFIJA 13, 14)
 14. „Tko ga je utješio?“ (FOTOGRAFIJA 15a, 15 b: fotografija mnoštva balona)
 15. „Kamo su baloni odveli Pascala?“ (FOTOGRAFIJA 16; fotografija / kadar Pascalovog leta iznad grada).
 16. Biste li vi voljeli tako poput Pascala poletjeti, visoko, s balonima u nebo?“

Treća aktivnost

Redoslijed događaja

Djeca su podijeljena u skupine. Svaka skupina dobiva set fotografija – kadrova koje smo maloprije zajednički opisali. Njihov je zadatak, uz pomoć voditelja/voditeljice poredati fotografije prema redoslijedu u kojem se javljaju u filmskoj priči.

Četvrta aktivnost

Likovi – etička karakterizacija

Djeci dajemo fotografije: Pascala, crvenog balona, djevojčice i plavoga balona, prolaznika s kišobranima, školskog čuvara, dječaka i sl. Kažemo im da ih svrstaju u dvije skupine: likove koji su im se svidjeli i likove koji im se nisu svidjeli. Voditelj/ica s djecom razgovara o njihovu odabiru. Zašto im se neki lik svidio, a zašto neki drugi lik ili likovi nisu?

Peta aktivnost

Zvuk u filmu

Govor i gluma

Voditelj/ica pita djecu: „Ima li mnogo govora u filmu / sjećate li se da je Pascal mnogo govorio? Jesmo li film svejedno mogli razumjeti?“

– dramatizacija: Djeci pokazujemo nekoliko kadrova: žena na ulici koja se čudi Pascalu i crvenom balonu, školskom redaru koji se ljuti na balon i dječaka, djeca koja radosno skaču prema balonu, tužan i radostan Pascal. Pitamo djecu: Kako se osjećaju ovi likovi?

Pokušajte i vi, bez govora pokazati da ste: veseli, tužni, ljuti, jako radosni i sl. (Djeca pokretima tijela pokazuju ova raspoloženja).


Glazba

Voditelj/ica kazuje djeci: Osim glumom (pokretima tijela) raspoloženje, osjećaje u filmu možemo dočarati i glazbom. Djeci kažemo da je u prostoru skriven manji balon i da ga trebaju pronaći. Kako djeca traže balon, u pozadini puštamo skladbu iz filma (igra lovice Pascala i balona).

Po završetku igre nastavljamo: Poslušajte i pogledajte kako glazba u filmu doista može pratiti raspoloženje. Djeci se prikazuju isječci iz filma: vesela glazba (lovica Pascala i balona) i nešto tužnija (kada Pascal sa prozora stana promatra balon) ili kada balon prati školskog redara.


Zvukovi grada

Voditelj/ica pita djecu: Gdje živi Pascal? (Prisjećamo se; Pascal živi u starome gradu).

Nakon toga, djeci prikazujemo kadrove iz filma na kojima se vide određene situacije (Pascal trči, konji, lokomotiva, škola i sl.). Reproduciramo zvukove iz filma i tražimo od djece da odrede fotografiju koja se vezuje uz određeni zvuk (zvuk hoda/trčanja po ulici, topot konja, lokomotiva/vlak, autobus, smijeh djece i sl.).

Pitamo djecu: Koji se od ovih zvukova danas mogu čuti u našemu gradu?. Zaključujemo kako se danas mogu čuti svi navedeni zvukovi, osim topota konja. Navodimo djecu da zaključe kako je film snimljen prije dosta godina, i u Parizu, gradu u kojem postoji konjica tj. policija na konjima (kao prikazano u kadru iz filma).

Boja u filmu

Djeca u skupinama ponovno promatraju kadrove / fotografije. Kažemo im: Promotrite boje koje prevladavaju u filmu. Koje su boje odjeća, ulice… a koje su boje baloni?

Zamislite da živimo u sivom gradu… ne bi li svi bili ozbiljni i tmurni? Može li boja podignuti naše raspoloženje?Obojite kadrove – fotografije iz filma prema vašem sjećanju, kako bi djelovali veselije.

Djeci nudimo slike – isječke iz filma u kojima su baloni prazni i treba ih obojati različitim bojama.

ZAVRŠNI DIO

U završnom dijelu se putem igre naglašava odgojna komponenta u korelaciji s igranim filmom. Djeci dijelimo balone na koje će (uz pomoć voditelja/voditeljice) nacrtati lice. Nakon toga, balone ćemo napuhati i dati djeci da se njima igraju. Nakon što se baloni djece pomiješaju, tražimo od njih da pronađu svoj balon i svojim prijateljima pomognu pronaći njihove. Cilj igre je razvijanje prijateljstva kroz igru balonima, ali i razvijanje suradnje među djecom.

NAKON PROJEKCIJE

KORIŠTENI AUDIO ISJEČCI

AUDIO ISJEČCI 1 – igra lovice – glazba
AUDIO ISJEČCI 3 – glazba – zvuk
 
AUDIO ISJEČCI 2 – glazba – filmski isječci

DODATNE AKTIVNOSTI ZA RAD U VRTIĆU

Aktivnosti koje slijede mogu se izvesti u vrtiću sljedećega dana, a pomoći će nam u zaokruživanju doživljaja igranoga filma. Navedene se aktivnosti mogu izvesti u cijelosti ili se mogu izabrati one aktivnosti koje se prepoznaju kao blagodatne za pojedinu skupinu, a prema potrebama odgojitelja/odgojiteljice i vrtićke skupine.

PLANIRANI POTICAJI PO CENTRIMA:

STOLNO-MANIPULATIVNI CENTAR:

Slagalica

Jednu od ponuđenih fotografija – kadrova iz filma Crveni balon, izrežemo na dijelove. Zadatak djece jest složiti slagalicu. Slagalicu možemo načiniti i uz pomoć drvenih štapića. Pet ili šest plosnatih štapića (primjerice od sladoleda) poslažemo jedan do drugoga. Na njih nalijepimo fotografiju. Na svaki štapić napišemo brojeve (od 1 do 5 ili 6, ovisno o broju štapića). Sliku i štapiće zatim odgajatelj/ica izreže i pomiješa, a zadatak djece je složiti slagalicu u čemu im mogu pomoći i brojevi napisani na dnu štapića.

Prepoznavanje redoslijeda događaja

Djeci nudimo kadrove / fotografije iz filma Crveni balon. Tražimo od njih da prema sjećanju fotografije poslažu prema redoslijedu događanja u filmu. Uz pomoć odgajatelja/odgajateljice, djeca mogu prepričati filmsku priču prema sjećanju.

Uvlačenje vezica

Iz kartona izrežemo 3 ovalna oblika (veći, srednji i manji oblik balona) na kojima zatim bušimo rupice uzduž vanjskoga ruba. Djeca u pripremljene oblike uvlače vezice i na taj način vezicom obujmljuju cijeli ovalni oblik, s time da će krajevi vezica ostati slobodni; ove krajeve zatim treba zavezati u čvor. Ova će nam aktivnost pomoći u vježbanju vezivanja koje nam kasnije može poslužiti za vezanje uzice na balon.

LIKOVNI CENTAR:

Bojanje

Ispred djece nalazi se slikovni predložak na kojemu su nacrtana dva plava, tri crvena i jedan žuti balon. Svako dijete dobiva papir na kojemu je obrisnim linijama nacrtano 6 balona. Njihov je zadatak promatrati predložak i zatim određenim bojama obojati odgovarajući broj balona.

Šareni grad

Podsjetimo djecu kako u filmu prevladavaju siva i crna boja (odjeće, grada, ulica), a baloni su bili šareni. Kažemo im da nacrtaju let veselih, šarenih balona. Djeca na sivom papiru, uz pomoć pastela, vate i kolaža izrađuju slike.

ISTRAŽIVAČKO-SPOZNAJNI CENTAR:

Prepoznavanje emocija

Djeci nudimo fotografije/slike različitih lica s izraženim emocijama (uplašenost, tuga, radost, ljutnja). Na temelju predloška, djeca trebaju:

 1. prepoznati emociju
 2. imenovati je i
 3. odglumiti.

Po završetku aktivnosti, potičemo djecu na razmišljanje: možemo li prepoznati nečiju emociju samo pomoću njegova/njezina izraza na licu? Kakvo je držanje tijela / kakav je govor nekoga tko je tužan / sretan i sl? Postoji li glazba koja nas rastužuje ili veseli?

Naše igračke / korelacija s glazbenom kulturom

Zamolimo djecu da donesu svoju dragu igračku. Pitajmo ih: Kako se osjeća? Što je veseli, a što rastužuje? Kada smo mi sretni, veseli li se i ona s nama? Kad smo tužni, može nas igračka utješiti? Djeci reproduciramo glazbu veselog raspoloženja i potaknemo ih da zajedno sa svojim igračkama plešu u prostoru (ples možemo napraviti i s balonima koja su djeca dobila na radionici).

ARTIKULACIJA SREDIŠNJE AKTIVNOSTI:

UVODNI DIO:

Nakon plesa djece i njihovih balona, pozivamo ih u središnji prostor radi zajedničke aktivnosti. Pitamo ih: što rade baloni? Kamo baloni lete? Možemo li i mi letjeti? Osim avionima, jedrilicama i sl., možemo li i mi letjeti sve do sunca?

SREDIŠNJI DIO:

Najavljujemo igru Kako doći bliže suncu Zvonimira Baloga. Djeca staju u krug oko nas i ponavljaju naše radnje.

KAKO DOĆI BLIŽE SUNCU (Zvonimir Balog)

(Da bi ova igra uspjela, publika mora raditi ono što se od nje traži.)

RECITATOR: Zatvorite lijevo oko! (Svi zažmire na lijevo oko.)

RECITATOR: Zatvorite desno oko! (Svi zažmire na desno oko.)

RECITATOR: Svatko neka zamisli da je ptica, na primjer, sokol.

         Sad raširite ruke i njima mašite!

         Hajde, idemo! Što se plašite?

(Mašu rukama kao da lete.)

RECITATOR: Mašite brže!

         Još brže!

         Još brže!

         Još brže!

         Još brže!

         Još brže!

            

         Vidite kako vas ruke u visinama drže!

         Vi idete pješke preko neba.

         Još zamah-dva do Sunca vam treba.

         Mašite još!

         Još brže!

         Još brže!…

(Svi mašu dok se ne umore i dok im ne postane vruće.)

RECITATOR: Dobro, prestanite mahati, možete sjahati!

         Ima li netko tko misli da bliže Suncu bio nije?

(Nekoliko glasova se javi: JA!)

RECITATOR: A zbog čega vam je onda toplije nego prije?!

ZAVRŠNI DIO

Nakon recitacije / igre, pozivamo djecu na slobodnu igru njihovim balonima.

Sljedećih nekoliko dana s djecom možemo nastaviti aktivnosti kojima će istraživati balone i s njima se igrati. Odgojnu komponentu filma možemo proširiti na dječje iskustvo igre s prijateljima i njihovim igračkama.  Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo