CRVENI BALON

Osnovne škole

aktivnosti

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se navode tri skupine aktivnosti. Prvi niz aktivnosti može poslužiti kao priprema i motivacija djece prije filmske projekcije, a izvodi se u vrtiću. Drugu skupinu čine aktivnosti koje će se provoditi tijekom i nakon gledanja filma, a koje će doprinijeti boljem razumijevanju igranoga filma, kao i korelaciji mediološkog pojmovlja s djeci bliskim temama. Treću skupinu čine aktivnosti koje se s djecom provode po povratku u vrtić, a čiji je cilj zaokružiti doživljaj filma. Navedene se aktivnosti provode prema postojećem metodološkom obrascu predviđenom za predškolski odgoj (prema Velički, 2013.), u različitim poticajnim centrima.

INFORMACIJE

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: slijed događaja, lik u filmu, filmsko izražajno sredstvo: boja i zvuk u  filmu

Obrazovno – odgojne i funkcionalne zadaće: gledati filmske klasike, iskazivati vlastiti doživljaj filma,  primati primjerene dječje filmove (recepcija), zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu, okarakterizirati glavnog junaka, definirati pojam lika, otkriti utjecaj boje i glazbe. Odgojni cilj je progovoriti o prijateljstvu, povjerenju, ljubomori i ponašanju grupe u odnosu na pojedinca. 
Uočiti ulogu i važnost filmske umjetnosti u svakodnevnom životu.

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina –skupina, učenici – učenici

Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kino dvorani, tekst kao izvor (tekstovi dani u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD player, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: : metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, prolemski zadaci – metoda praktičnih radova.

Korelacije :  unutarpredmetna : književnost, medijska kultura; međupredmetna: LK, G

AKTIVNOSTI prije projekcije filma

MOTIVACIJA

Aktivnostima prije filma učenike se priprem za film na više različitih razina. U prvoj i drugoj aktivnosti istražuju se  njihova očekivanja, upoznaje ih se s junacima filma, dočarava se dio atmosfere, ali i dotiču filmski pojmovi. U ostalim aktivnostima priprema se učenike  za temu filma, ostvaruje se korelacija s drugim predmetima i konačno uvode se važni pojmovi, glazbe i boje na filmu. Na taj način ostvaruje se cjelovit pristup filmu – očekivanja, psihološka analiza filma, važni segmenti ove filmske priče i način na koji je film ostvaruje.

Ove pripreme se mogu odvijati kroz dva školska sata, a istraživački zadaci mogu biti korelacijska domaća zadaća.

Aktivnost 1

Učenici promatraju sliku dječaka s balonom te odgovaraju na sljedeća navedena pitanja:

Što radi dječak? Je li to njegov balon? Igra li se neke osobite igre? Kakve su vaše asocijacije na balon? Što sve balon označava? Čega se sve možete igrati s balonom?

(Očekujemo različite učeničke odgovore, saznajemo njihova očekivanja i kasnije ih možemo  uspoređivati sa zbivanjima u filmu.)

Nastavni listić 1

Aktivnost 2

Obzirom da učenici u drugom razredu osnovne škole iz hrvatskoga jezika rade opisivanje, pri čemu zapažaju pojedinosti u promatranju (predmeta, lica, cvijeta, balona..), pišu kratki sastavak na temu “Moj balon”. Kako bi im olakšali opisivanje pripremili smo nekoliko balona koje će moći promatrati, opipati.

Aktivnost 3

Što baloni sve mogu

Kroz interaktivne vježbe s predmetom kao živim bićem razvijamo maštu, potičemo spretnost, a ujedno je to i  asocijativna priprema za film.

Svako dijete dobiva jedan balon od učiteljice. Njihov zadatak je da ga napušu i zavežu, a zatim prate zadatke igre.

Zadaci igre:

 • Šetati s balonom, bez da dotakne pod; najprije sam, poslije s partnerom;
 • Pustiti balon da „pleše“ na jednom prstu;
 • Igrati skrivača s tuđim balonom (inspirirano filmom: igra lovice)

Aktivnost 4

Ovom aktivnošću želimo neprimjetno, dodatno, razvijati pažnju, pamćenje i opažanje. Njome razvijamo sposobnost djeteta da sluša i čuje što govori učitelj/ica, da gleda i vidi što on/a pokazuje.

Učenici sjede u polukrugu, a ispred nijh se nalazi prazan stol. Na stol stavljamo različite predmete (predmeti koji će se kasnije pojaviti u filmu; konac, balon, praćka, ogledalo, kovanice, bilježnica…). Predmete zatim pokrijemo, a učenici zasebno na papiru zapisuju predmete koje su uočili. Nakon što su svi završili, zajedno iščitavamo i uspoređujemo popis predmeta pri čemu i sami učenici uočavaju razliku u broju točno zapaženih predmeta.

Aktivnost 5

Ovom aktivnošću osviješćujemo djeci kako ponekad naše oko i naš mozak vidi dodatne sadržaje. To ćemo dokazati proučavanjem različitih perceptivnih igara, uočavanjem zaigranosti ljudske percepcije.

Igre s perceptivnim varkama potiču djecu na razmišljanje i uočavanje.

nastavni listić 2

Aktivnost 6

Korelacija s likovnom kulturom  – moj balon. Učenici trebaju nacrtati balon, s licem i osjećajima ali u različitim tehnikama.  Učenici crtaju balon i svojom maštom stvaraju nešto živo odnosno crtanjem unose život balonu.

Aktivnost 7

Korelacija s likovnom kulturom – djeca dobivaju male sličice.  U razredu su istaknute veće slike pa učenici trebaju pronaći par, odnosno kojoj velikoj slici pripada mala slika.

Ovom aktivnošću razvijamo memoriju te potičemo zapažanje i povezivanje.

nastavni listić 3
prije projekcije

AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

Najava

Najavljujemo gledanje igranog filma “Crveni balon”, redatelja Alberta Lamorissea. Prije same projekcije igranog filma učenicima voditeljica programa priopćava nekoliko informacija o redatelju i filmu.

Prikazivanje filma

Prikazivanje igranog filma Crveni balon, redatelja Alberta Lamorissea u trajanju od  54 minute.

Emocionalno-intelektualna pauza

Stanka u trajanju od nekoliko sekundi radi sređivanja dojmova i pripreme za nastavak rada.

Razgovor s gostom

UZ PROJEKCIJU

AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

Slijedi prikaz artikulacije nastavnog sata:

 1. Uvodni dio – motivacija (5 – 10 min)
  • razgovor o dojmovima o odgledanim filmovima
 1. Središnji dio – razrada (25 – 35 min) 
  Kroz različite igre i razgovor prolazimo različita filmska izražajna sredstva i elemente.
  • slijed događaja
  • glavni lik
  • glazba/zvuk u filmu
  • boja
 1. završni dio – sinteza (5 – 10 min)
  • izvođenje “definicija” iz zajedničkih uvida dobivenih grupnim radom

SLOBODNO IZNOŠENJE DOŽIVLJAJA

Voditelji pozdravljaju učenike.

Prije gledanja filma učenici su imali neka očekivanja. Nakon što su pogledali film, sredili dojmove, učenici iskazuju svoj doživljaj filma.

ISTRAŽIVAČKA RASPRAVA

Aktivnost 1

Voditelji učenicima dijele nastavne listiće na kojima se nalaze fotografije iz filma. Pored svake fotografije nalazi se pravokutnik u koji je potrebno napisati broj od 1 do 6, ovisno o  poretku zbivanja u filmu. Možemo zaključiti kako svaka priča, pa tako i ova naša, ima svoj redoslijed zbivanja: uvod, razradu, vrhunac i kraj.

nastavni listić 4

Aktivnost 2

Koristeći igru i dalje kao najbolju metodu i strategiju u učenju, ovim usjmerenim razgovorom  spontano se prisjećamo određenih scena u filmu. Jednom od učenika dajemo imaginarni balon koji on proslijeđuje učeniku do sebe nakon što odgovori na pitanje.

Pitanja za prisjećanje scena:

 • Tko su glavni likovi u filmu? (dječak Pascal, crveni balon)
 • Kakav dojam ostavlja dječak Pascal? (npr. sam je, ide sam u školu / gdje su mu prijatelji? / gubi se u vlastitoj mašti.)
 • Je li balon bio živ? Po čemu to prepoznajemo? (npr. po njegovom „razgovoru u četiri oka“ s Pascalom, njegovim pokretima i njegovom ponašanju.)
 • Koji ostali likovi su naročito ostali u pamćenju? (npr. majka, kondukter, domar, učitelj, ravnatelj.)
 • Kako su se odrasli ponašali prema Pascalovom prijatelju, balonu? (npr. ljudi koji su balonu ponudili skrovište pod kišobranom kada je padala kiša: puni razumijevanja./ osobe s kojima Pascal ima više veze: neprihvatljivo, mrzovoljno.)
 • Koja epizoda je bila najsmješnija, koja najtužnija?
 • Što se dogodilo kada su se sreli crveni i plavi balon? (npr. prva ljubav?  Baloni imaju svoj vlastiti život i ne dopuštaju da ih se pokazuje.)
 • Kakav je grad u kojem živi Pascal? (npr. stare kuće i ulice, puno prometa, djelomično uništene zgrade – star, velik i zanimljiv grad)
 • Što se može vidjeti od stana u kojem žive Pascal i njegova mama? (npr. stara kuća, puno velikih prozora sa zavjesama, ne vidimo baš unutra.)
 • Zašto su dječaci željeli preoteti i uništiti balon? (npr. zavist, osjećaju se nadmoćno prema nježnijem, drugačijem, daju svojim agresijama oduška.)
 • Kuda lete baloni sa Pascalom?
 • Koji su zvukovi ostali u sjećanju? (npr. ulični zvukovi, smijeh i vika djece, zviždaljka.)
 • Škola onda i danas – koje razlike možeš uočiti? (npr. strogi red, postrojavanje u razredu, samo dječaci u školi, zaključavanje školskih vrata za one koji kasne, nisu dozvoljena ometanja, zaključavanje u maloj prostoriji za kaznu.)
 • Nedostaje li govor kako bi priča bila razumljiva?
 • Djeluje li priča stvarno? Zašto?

Aktivnost 3

Usmjerenim razgovorom u prethodnoj aktivnost zaključujemo kako su glavni likovi dječak Pascal i crveni balon. Na projektoru projeciramo fotografiju učenika s balonom i tu istu fotografiju prilažemo učenicima na nastavnim lisitiću.  Učenici upisuju na nastavne listiće osobine koje opisuju glavne likove. Nakon što su svi učenici završili s pisanjem, odgovore zajedno čitamo, uspoređujemo I zaključujemo.

nastavni listić 5
NAKON PROJEKCIJE

Aktivnost 4

Aktivnošću 4 dokazujemo u potpunosti važnost zvukova, šumova i glazbe u filmu. Prije nego što to dokažemo, s učenici igraju još jednu igru. Manji balon sakriven je u prostoriji, a učenici ga pokušavaju pronaći. Nakon što su pronašli balon uočavaju sličnost, povezanost ove igre i scene u filmu (skrivanje balona, lovica s balonom).

Reproduciramo glazbu iz filma.

Definiramo:

Pod filmskom glazbom uglavnom se podrazumijeva glazba koja je skladana posebno za film. Stvara atmosferu (ugođaj) pri gledanju filma .

Reproduciramo još neke isječke iz filma, a djeca opisuju što se postiže određenom glazbom.

Osim glazbe, čujemo li još neke zvukove? Navedite.

Definiramo šum. Ima li u ovom filmu puno govora, a tišine? Tišina se ponekad jako čuje (šum na filmu, značenje tišine, odsutstva govora).

Jesu li glazba i skrivanje balona u nekoj vezi?

Kakva glazba u filmu?

Prati li glazba raspoloženja i zbivanja na filmu?

Zašto je to važno?

Aktivnost 5

Učenike podijelimo u grupe. Svaka grupa dobiva jedan sivi hamer papir i šarene balone koje po papiru mogu rasporoditi kako žele.

Daljnjim smišljenim i razvojnim pitanjima razvija se razgovorna nit tako da učenici sami dolaze do zaključaka i novih spoznaja: Pokušajte se prisjetiti boja na filmu – kakve su ulice, grad, odjeća, a kakvi su baloni? Je li to s nekim razlogom tako? Gledamo isječke. Utječe li boja na vas? Što bi mogao biti veseli balon u sivom gradu – zaboravljena igra i radost? Jesu li i danas ljudi pomalo sivi i zaboravljaju li na igru i radost pritisnuti problemima i brigama.

Uz pokret i zvuk boja je najrealističnija sastavnica filma!

UOPĆAVANJE

Na kraju radionice kroz igru ponavljamo što smo danas naučili.

Pravila igre: Svi učenici stoje u krugu. S jednim balonom će se dodavati u krug, a kad voditelj/ica kaže stop igra se zaustavlja i učenik koji drži balon u rukama ponavlja jedan od naučenih pojmova (po izboru). Svako novo zaustavljanje donosi i ponavljanje drugog pojama;, glavni lik, boja, glazba, a najvažnije je da svi shvate kako su prijateljstvo i igra jako važni te da se treba oduprijeti ljubomori i ljutnji u nama!

I da, ponekad je i balon dovoljno za dotaknuti  – Nebesa! (reproduciramo isječak iz Crvenog balona i iz animiranog filma – Nebesa koji je inspiriran zavšnim kadrom igranog filma Crveni balon).

STVARALAČKI OBLICI RADA

Nastavnici donose predmete koje smo u igri percepcije koristili i pokrivali: konac, balon, praćka, ogledalo, kovanice, bilježnica),  djeca ih sada povezuju s filmom i prisjećajuju se kad su vidjeli koji predmet, s kime je povezan i na taj način ponavljaju slijed događaja.

Učenici mogu napisati nastavak priče ili novi kraj filma.

NAKON PROJEKCIJE

AKTIVNOSTI NAKON OBRADE FILMA

Nakon filma nastavnici mogu proći ponovno određene dijelove radionice: mogu zadati djeci da sama potraže fotografije s različitim filmskim planovima, odnosno da povežu određenu sliku, dominantne boje na njoj i odgovarajuću glazbu. Fotografije, kao i slike, mogu biti povezane sa  sadržajem iz književnosti ili lektire.

Moguće je  ostvariti i korelaciju s glazbenim i likovnim odgojem.

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo