CRVENI BALON

za osnovne škole

Samostalni rad

INFORMACIJE ZA SAMOSTALAN RAD

 

POJMOVNIK

BOJA U FILMU: oblik filmskog zapisa. Osobina svjetla i dostatno osvijetljenog prizora. Boje su određene trima veličinama: tonom ili/i nijansom, svjetloćom te zasićenošću. Boje u filmu mogu biti prirodne, kada odgovaraju tipičnim bojama prizornih predmeta i površina te ambijentalnim izvorima svjetla, a mogu i ciljno ne odgovarati, odnosno biti stilizirane. Vrijednost neke boje ovisi o njenom odnosu s ostalim elementima filma, prvenstveno u vezi s fabulom.

FILMSKA GLAZBA: glazba koja je sastavni dio filmskog izlaganja. Razlikuje se po izvoru, na prizornu ili ambijentalnu glazbu, kojoj je izvor u prikazivanome prizoru, i na neprizornu ili popratnu glazbu, koja ne pripada prizoru nego je dodana kao pratnja filmskom prikazivanju. U nijemom filmu popratna se glazba u pravilu izvodila u kinu.

FILMSKI ROD: velik skup filmova sa zajedničkim strukturalnim značajkama koje pogoduju određenom psihosocijalnom učinku. Rodom se drže igrani, dokumentarni, obrazovni, propagandni, animirani i ekeperimentalni film (no oni nisu međusobno isključivi pa filmovi mogu kombinirati rodnu pripadnost). Kriteriji uključivanja u različite rodove raznovrsni su, no u prvom redu se razvrstavaju prema tome služe li pretežito maštalačkim razradama (odnosno tzv. fikcionalnosti – igrani, animirani i eksperimentalni. film) ili im je najvažnije informiranje o stvarno zatečenom stanju stvari u svijetu (odnosno služe li tzv. faktivnosti – dokumentarni i obrazovni film).

Igrani Film – filmski rod koji čine filmovi usredotočeni na uobičajeno pripovijedno predočavanje zamišljenih svjetova i zbivanja. Igrani se film posebno scenarijski zamisli, scenografski pripremi i glumački odigra. Osobite podvrste igr. filma nazivaju se filmskom vrstom ili žanrom. Igrani film dominira svjetskom kinematografijom.

FILMSKA VRSTA: opća oznaka za bilo koji skup filmova povezanih nekim zajedničkim značajkama i/ili podrijetlom. Do vrsta se dolazi razvrstavanjem ili klasifikacijom prema različitim kriterijima. Podvrste igranog filma nazivaju se žanrovi. Povijesno najistaknutiji žanrovi jesu: drama, film strave, komedija, kriminalistički film, melodrama, mjuzikl, pustolovni film, vestern, znanstvenofantastični film. Neke se žanrove međusobno povezuje u viši razred nadžanra (fantastika, akcijski filmovi, filmovi napetosti).

Drama – igranofilmski žanr; filmovi s junacima zaokupljenim socijalnopsihološkim problemima. Ovisno o tematskom naglasku razlikujemo socijalnu dramu (u kojoj se junak sukobljava s društvom i društvenim običajima) i psihološku dramu (u kojoj se junak suočava s vlastitim psihičkim previranjima ili najbližom okolinom).

GLUMA: prizorno ostvarenje filmskog lika pretežito u igranom filmu. Glumac uprizoruje lik vlastitim izgledom, selektivnim ponašanjem kojim dočarava osobnost lika i odgovara prizornoj situaciji, te dijalogom. U dominantnoj stilskoj tradiciji, gluma se drži realističnom kad se odvija prema obrascima neglumačkog ponašanja ljudi u odgovarajućim životnim situacijama, a stiliziranom kad se suvislo i razrađeno od njih odstupa.

KADAR: jedinica filmskog izlaganja, dio filma u kojemu se bez ikakvih promatračkih prekida prati prizorno zbivanje. Kadrovi se u filmskom djelu međusobno razdvajaju montažnim prijelazom.

PLAN: jedan od parametara kadra, označava udaljenost snimanog objekta od kamere; filmska prostorna mjera kojom se iskazuje udaljenost objekta od točke promatranja, kao i zapremljenost platna (ili televizijskog ekrana) snimanim objektom. Kao kriterij udaljenosti i veličine uzima se čovjek. Prema tome kriteriju razlikujemo ključne planove:

detalj – plan u kojem izrez kadra obuhvaća djelić nekog predmeta (npr. nečiji nos, pištolj na stolu, itd.). U narativnom filmu se najčešće upotrebljava kao kadar na koji valja obratiti pozornost.

krupni plan – filmski plan u kojem izrez kadra obuhvaća ljudsko lice, odnosno ljudsku glavu. Upućuje na vrlo blisku, intimizirajuću, promatračku udaljenost od ljudi i predmeta.

blizu – filmski plan kojemu izrez kadra obuhvaća čovjekovo poprsje.

srednji plan – filmski plan u kojemu izrez kadra obuhvaća središnje likove ljudi u cijeloj njihovoj veličini. Često se koristi kao temeljni kadar.

polutotal –- filmski plan u kojemu se promatra dio veće ambijentalne cjeline (jedan dio sobe, dio ulice, dio gradskog trga, dio prepoznatljiva krajolika i sl.). Upućuje na veću promatračku udaljenost.

total (također: daleki ili vrlo daleki plan) – filmski plan u kojemu izrez kadra obuhvaća cjelinu nekoga većeg ambijenta (koncertnu dvoranu, gradski trg, cjelovit krajolik i sl.). Obilježava promatračku udaljenost s koje se mogu opažati samo opće crte promatrana ambijenta, često u opisne svrhe.

Karla Lončar

 

Pojmovi su preuzeti i mjestimično prilagođeni iz sljedećih izvora:
 • Kragić, Bruno i Gilić (ur.), Nikica, 2003, Filmski leksikon, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža / autor upotrebljenih članaka mahom je Hrvoje Turković. 
 • Peterlić, Ante, 2001, Osnove teorije filma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

ZA ČITANJE I ISTRAŽIVANJE

Korisne poveznice i članci o pogledanome filmu:
 • http://www.imdb.com/title/tt0048980/
 • http://www.youtube.com/watch?v=oQhvgo62l74
 • Raymond Lefevre, preveo na njemački Wolfgang Schwarzer u: 50 dječjih filmskih klasika (50 Kinderfilmklassiker), Izdavač: Christian Exner, Atlas film+av/BJF/KJF 1995.
 • Gudrun Lukasz-Aden, Christel Strobel, Film za djecu od A do Z, Heyne Filmbibliothek, Wilhelm Heyne Verlag GmbH Co. KG München 1988.
 • Korespondencije o filmovima za djecu i mlade (KJK) (Kinder- & Jugendfilm-Korrespondenz (KJK)), Gudrun Lukasz- Aden, Christel Strobel,  Crveni balon, Izdanje 46-2/1991, stranica 17
 • Posebno izdanje Korespondencije o filmovima za djecu i mlade (KJK) (Sonderdruck der Kinder – & Jugendfilm-Korrespondenz (KJK)), Film za djecu u Francuskoj, München 1989.
Korisni linkovi o upotrebi filma u nastavi

POPIS KORIŠTENE LITERATURE

 1. Peterlić, Ante (ur.), 1990, Filmska enciklopedija, L-Ž, Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža: Zagreb
 2. Nikola Tanhofer, O boji, 2008., Novi liber, Zagreb
 3. Mikić, Krešimir, Film u nastavi medijske kulture, Educa Zagreb, 2001.
 4. Goldstein, E.B. (2011). Osjeti i percepcija (poglavlje 1, poglavlja 5-13). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Vranić, A., & Tonković, M. (2012). (Ur.). Lažna sjećanja: Izvještaj 21. Ljetne psihologijske škole. Zagreb: FF Press.

POPIS PRILOGA

NASTAVNI LISTIĆI ZA AKTIVNOSTI PRIJE GLEDANJA FILMA

NASTAVNI LISTIĆI ZA AKTIVNOSTI NAKON GLEDANJA FILMA

POPIS SLIKA U GALERIJI

Kontakti

Edita Bilaver Galinec, dipl.oecc. 
predsjednica Udruge Djeca susreću umjetnost 
Mobitel: +385 98 729578 
E-pošta: e.galinec@sedmikontinent.org 
www.sedmikontinent.org

Ivana Jakobović Alpeza, prof. hrvatskog jezika 
voditeljica  programa 
Udruga Djeca susreću umjetnost 
Mobitel: +385 98 251274 
E-pošta: i.alpeza@sedmikontinent.org 
www.sedmikontinent.org

Udruga Djeca susreću umjetnost zadržava autorska prava na predmetni edukacijski materijal METODIČKI PRIJEDLOZI ZA OBRADU ANIMIRANOG FILMA CRVENI BALON koja je sastavni dio programa Udruge pod nazivom SEDMI KONTINENT.

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo