AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se nalaze predložene aktivnosti za rad s učenicima. Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma u Muzeju te aktivnosti za učionicu po povratku iz Muzeja. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu mogle bi se odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jedan je do dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikuje ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih četiriju grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture, sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualna stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada.

Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) traje jedan školski sat (45 minuta).

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: dječji film, glumac; filmska priča, slijed događaja u filmu, lik u filmu;

filmski rodovi (filmski žanr), filmska izražajna sredstva (gluma, zvuk u filmu, boja)

Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće: primati primjerene dječje filmove (recepcija); razlikovati igrani film od dokumentarnoga; ispričati filmsku priču; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Komuniciranje: višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)

Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi dani u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadaci – metoda praktičnih radova

Korelacije: unutarpredmetna – književnost, medijska kultura; međupredmetna – glazbena kultura, likovna kultura

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo