AKTIVNOSTI

Ernest i Celestine

UVOD

U nastavku se navode tri skupine aktivnosti. Prva skupina aktivnosti može poslužiti kao priprema i motivacija djece prije filmske projekcije, a izvodi se u vrtiću. Drugu skupinu čine aktivnosti koje će se provoditi tijekom i nakon gledanja filma u Muzeju, a koje će pridonijeti boljem razumijevanju animiranoga filma kao i korelaciji mediološkoga pojmovlja s djeci bliskim temama. Treću skupinu čine aktivnosti koje se s djecom provode nakon gledanja filma, odnosno po povratku u vrtić, a čiji je cilj zaokružiti doživljaj filma. Navedene se aktivnosti provode prema postojećem metodološkomu obrascu predviđenome za predškolski odgoj (prema Velički, 2013.), i to u različitim poticajnim centrima.

ZADAĆE

 • RAZVOJNE ZADAĆE (integrativne):

  1.  Tjelesni i psihomotorni razvoj:

  ‒      razvijati spretnost ruku, fine motorike i motorike općenito

  ‒      vježbanje i usavršavanje koordinacije ruku i očiju (okolumotorika)

  ‒      razvoj grafomotorike i poticanje fine motorike djeteta prilikom manipuliranja različitim materijalima

  ‒      omogućiti djetetu zadovoljenje osnovne potrebe za kretanjem.

  1.  Socioemocionalni i razvoj ličnosti:

  ‒      poticati i podržavati samostalnost djeteta (pri odabiru aktivnosti i materijala);

  ‒     poticati razvoj pozitivnih emocija, empatije

  ‒      podržavati vedro raspoloženje i optimizam

  ‒      stvoriti uvjete za kvalitetnu komunikaciju na razinama odgojitelj – dijete i dijete – dijete

  ‒     utjecati na razvoj djetetova samopouzdanja i samostalnosti tijekom aktivnosti.

  1.  Spoznajni razvoj:

  ‒     razvijati djetetovu pozornost

  ‒      utjecati na logičko mišljenje i zaključivanje tijekom igre

  ‒       razvoj prostorne percepcije: pokreti u prostoru, kretanje, snalaženje – orijentacija (gore – dolje, ispred – iza, blizu – daleko)

  ‒      vizualna percepcija: uočavanje i razvrstavanje po boji i veličini (mali, srednji i veliki predmeti).

   4. Govor i komunikacija:

  ‒   poticati djecu na komunikaciju s odgojiteljem i na međusobnu komunikaciju

  ‒      poticanje suradnje među djecom

  ‒      razvoj govornih vještina (opisivanje, smisleno pričanje)

  ‒      razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje govornoga sadržaja).

  1. Moralni razvoj:

  ‒     razvijati u djetetu moralne vrjednote

  ‒      razvijati dječju osjetljivost prema drugima.

  KONTEKSTUALNI UVJETI

  SOCIJALNI:

  ‒     poticati dogovor, suradnju, planiranje

  ‒      poticati međusobnu komunikaciju i pomaganje

  ‒      poticati spremnost na zajednički igru i aktivnost.

  PROSTORNI:

  ‒      osigurati prostorne uvjete za kvalitetno poticanje dječje znatiželje i za neometan tijek aktivnosti i slobodno kretanje djece u prostoru.

  MATERIJALNI:

  ‒      osigurati dovoljno materijala za provođenje aktivnosti u svim poticajnim centrima

  ‒      osigurati mogućnost izbora među različitim ponuđenim materijalima.

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo