AKTIVNOSTI

Ernest i Celestine

UVOD

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.
Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma te aktivnosti nakon projekcije filma. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u idealnom bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).
Artikulacija sata uz ovaj animirani film razvija se na nekoliko razina: na prvoj razini fokus je na općem dojmu: kako je film djelovao na učenike, što misle o prijateljstvu, čine li im se takvi zapleti mogući, koliko su važni odnosi u društvu i odnosi među prijateljima, koliko je važno sklapati prijateljstva s različitim ljudima. Osobito se dotičemo učeničkih očekivanja. Na drugoj razini obuhvaća se Nastavnim planom i programom predviđena filmska problematika – vrste filmova, filmska priča, slijed događaja, tema se proširuje pojmom filmske adaptacije i filmskoga pripovijedanja.

ZADATCI

  • Nastavno područje: medijska kultura
  • Ključni pojmovi: filmski rodovi
  • Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće: gledati filmove nastale prema književnome predlošku, iskazivati vlastiti doživljaj književnoga djela i filma, primati primjerene filmove za djecu (recepcija), razlikovati animirani film kao rod, ali i vrste animiranoga filma, ispričati filmsku priču, pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom, uočiti ulogu i važnost filmske umjetnosti u svakodnevnom životu
  • Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni
  • Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)
  • Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, nastavni listići)
  • Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadatci – metoda praktičnih radova
  • Korelacije: unutarpredmetna – književnost, medijska kultura; međupredmetna – likovna kultura 

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo