AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samog sata ostat će koliko je to moguće ujednačeno koncipiran za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma u Muzeju te aktivnosti za učionicu po povratku iz Muzeja.  Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu bi se u idealnom slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskog jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu je jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici. Unutar spomenute četiri grupe aktivnosti predlažemo izvođenje nastave filma prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića “Film u nastavi medijske kulture” kroz sljedeće nastavne situacije: motivaciju, najavu, prikazivanje filma, emocionalno – intelektualnu pauzu, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačku raspravu, uopćavanje i stvaralačke oblike rada.  Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednog školskog sata (45 minuta).

Artikulacija sata uz ovaj igrani film razvija se na nekoliko razina: na prvoj razini fokus je na opći dojam potičući učenike na argumentiranu prosudbu i kritiku. Učenici iznose kako je film djelovao na njih a kroz razgovor se dobivaju odgovori kako se učenici inače nose sa šokom, kako se nositi s gubitkom, o odnosima u obitelji, o važnosti iskrenog i otvorenog odnosa s roditeljima.

Drugom razinom obuhvaća se Nastavnim planom i programom predviđena filmska problematika (igrani film, vrste igranog filma (prepoznavanje i definiranje). Uočava se ideja i odnosi među likovima te filmska izražajna sredstva. Zadržava se na tri, za ovaj film, važna filmska izražajna sredstva – filmski plan, filmska glazba i boja u filmu. Osim na izdvojena  filmska izražajna sredstva, pozornost se pridaje i glumi u filmu.

Na trećoj razini ovu filmsku priču pokušava se  prepoznati u stvarnom životu  (poznajemo li nekoga sa sličnim iskustvom, kako se boriti s gubitkom i koliko je značajna dobra komunikacija u obitelji). Veliki naglasak stavlja se  na nasilje u obitelji. Djeci se osvješćuje nemir i ljutnja  koja je pobuđena tokom gledanja filma a uznemirujući osjećaji najbolje govore koliko je ponašanje lika oca pogrešno.

Nakon projekcije predviđa se gostovanje kompozitora, kritičara filmske glazbe ili muzikologa koji bi progovorili o glazbi na filmu, o njezinoj važnosti, o načinu na koji nastaje te u kojem je smislu drugačija kada je skladana za film.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: filmski rodovi (filmski žanr), filmska izražajna sredstva (plan, boja, glazba, gluma)

Obrazovno – odgojne i funkcionalne zadaće: gledati filmove nastale prema bolnim životnim iskustvima, iskazivati vlastiti doživljaj filma, primati primjerene i zahtjevne dječje filmove (recepcija), razlikovati igrani film od animiranoga filma i dokumentarnog. Uočiti ulogu i važnost filmske umjetnosti u svakodnevnom životu.

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina –skupina, učenici – učenici

Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kino dvorani, tekst kao izvor (tekstovi dani u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD player, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadaci – metoda praktičnih radova.

Korelacije:  unutarpredmetna: književnost, medijska kultura; međupredmetna: glazbena kultura, likovna kultura

 

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo