AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

Prikaz artikulacije nastavnoga sata:

1. Uvodni diomotivacija (5-10 min)

– razgovor o dojmovima o gledanom filmu

– rad na radnom listu 1 (prva aktivnost).

2. Središnji dio – razrada (25 – 35 min)

Različitim igrama i razgovorom obrađujemo filmska izražajna sredstva i filmske pojmove:

– rakurs

– filmski lik (glavni i sporedni likovi)

– filmska priča

– slijed događaja

– glazba

– dinamika filma, pokreti kamere.

2. Završni diosinteza (5 – 10 min)

– izvođenje zaključaka iz zajedničkih uvida dobivenih grupnim radom.

Voditelji pozdravljaju učenike.

Prije gledanja filma učenici su imali neka očekivanja. Nakon što su pogledali film i doživjeli ga, učenici iskazuju svoje viđenje filma.

Pitanja: Kako vam se svidio film? Koji su vaši prvi dojmovi i reakcije?

Voditelj u razgovoru s učenicima pravilno usmjerava iskaze učenika koji su nešto pogrešno shvatili te im sugerira da u svojim odgovorima razmisle i o sljedećim pitanjima:

– Što vas se osobito dojmilo?

– Koji je po vama najbolji dio filma?

– Imate li i vi neke svoje družine?

– Što se u filmu čini teško ostvarivim ili teško zamislivim u vašim životima?

– Koje osobine vam se sviđaju, odnosno ne sviđaju kod pojedinih likova/krokodila?

– Što je za vas važno da biste nekoga primili u društvo? Koje osobine?

– Imate li u društvu nekoga s posebnim potrebama?

Slušanje obrazloženja – cilj je razviti kritičko mišljenje u djece, osvijestiti važnost argumentacije svojih stavova, ali i razvijati uvažavanje tuđega mišljenja.

ISTRAŽIVAČKA RASPRAVA

Prva aktivnost

Prvi dojam kroz T-tablicu (RADNI LIST 1)

ŠTO MI SE U FILMU SVIDJELO?

ŠTO MI SE U FILMU NIJE SVIDJELO?

 

Aktivnost se provodi nakon gledanja filma, a prije obrade i razgovora o filmu kako bismo dobili uvid u dojmove učenika.

Aktivnost se nastavlja razgovorom na temu PRIJATELJSTVA (učenici razgovaraju o životu družine, što mogu povezati sa svojim razredom ili grupama).

Kakvo je naše prijateljstvo u razredu? Kakvo prijateljstvo želimo u razredu?

Druga aktivnost

Rakurs
Gdje upoznajemo ovu družinu? Odnosno, kako film započinje?

Reproduciramo VIDEO ISJEČAK 1:  Hannes se penje na krov po privjesak Krokodila

S  učenicima  razgovaramo  o isječku  te  ih sljedećim  pitanjima  uvodimo  u  pojam rakursa.

Imate li osjećaj da ste i sami na tome krovu? Zašto mislite da je tako?

Jeste li čuli za RAKURS?

Rakurs  označava kut ili položaj iz kojeg promatramo neki prizor.  Kad  se  prizor  promatra odozgo prema dolje, kadar je iz gornjega rakursa, a odozdo prema gore iz donjega rakursa. Jaki donji rakurs naziva se i žablja perspektiva, a krajnji gornji rakurs ptičja perspektiva.

 

Ptičja perspektiva

Prizor je promatran odozgo prema gore, kamera iznad snimana objekta koji se doima manjim. Snimani objekti se doimaju inferiorniji, slabiji, prepušteni sudbini, nemoćni. S obzirom na to da gornji rakurs prikazuje objekt u prirodnim okolišu, često ima i dokumentarnu primjenu.

Reproduciramo VIDEO ISJEČAK 2.

Žablja perspektiva

Prizor promatran odozdo prema gore, kamera je ispod snimana objekta koji se tad doima višim. Objekti snimani na taj način doimaju superiornima, nadmoćnima, ali i usamljenima s obzirom na to da donji rakurs isključuje pozadinu, pa se junaka zatječe sama, u nekome neutralnom okruženju (strop, nebo), što često ima i dodatnu romantičnu notu poput ˝usamljenog jahača na horizontu’˝ iz vesterna.

Reproduciramo VIDEO ISJEČAK 3.

U cijelome filmu koristi se jedan rakurs. Koji? Što mislite, zašto je režiser odabrao baš taj rakurs?

 

Donji rakurs

Da bismo dobili dječju perspektivu, svijet gledan iz dječjih očiju.

Jesu li vam glumci u ovome filmu uvjerljivi, vjerujete li im?

Tko vam je najuvjerljiviji? (Podsjetimo se likova i glumaca u filmu.)

Tko je po vama junak ili glavni lik u filmu?

Zajedno komentiramo Krokodile, njihovu ulogu u skupini i u životu.

Treća aktivnost

Filmski likovi (glavni i sporedni lik)

  • Glavni glumac

Nastavljajući razgovor o Krokodilima te njihovim ulogama u skupini, dolazimo do pojmova glavni odnosno sporedni lik.

GLAVNI LIK nositelj je radnje, sve se zbiva oko njega, najčešće ima određenu osobitost i šarm.

Tko je glavni lik u filmu? Zašto? Opišite ga.

Hannes (Nick Rommeo Reimann) – silno želi postati Krokodil, pomaže mami i pravi su tim, zaljubljen je u Mariju, hrabar je i naučio se brinuti o sebi.

Mora li i izbor glumca biti osobit za glavnu ulogu? Znate li da je Nick Rommeo najpoznatiji glumac i gotovo jedini glumac s iskustvom među Krokodilima? Iznenađuje li vas to?

Glavni glumac onaj je koji utjelovljuje glavnoga junaka, nositelja radnje u filmu.

Kako nazivamo ostale likove u filmu? Tko su oni u ovome filmu? Opišite ih. To su sporedni likovi: Kai, Maria, Frank, Elvis, Peter i Jorgo.

Četvrta aktivnost

Karakterizacija glavnog i sporednih likova – Kolo naokolo

Učenici mogu sjediti u krugu pa unutar kruga šaljemo olovku i papir. Svaki učenik zapisuje neko svoje zapažanje o glavnome liku, a zatim presavije papir da nitko ne vidi što je napisao i šalje učeniku do sebe. Potrebno je upozoriti da svaki učenik napiše samo jedno zapažanje, na taj način dobit ćemo zanimljivi opis i karakterizaciju lika.

Koji se još likovi javljaju u filmu? Nabrojite ih. Kako zovemo te likove? (sporedne) Objasnite.

SPOREDNI LIKOVI svi su ostali likovi koji ostvaruju radnju filma.

Kai (Fabian Halbig) – otkako je imao nezgodu s ocem, Kai je u kolicima. Normalan je, zaigran dječak, svjestan svojih ograničenja. Invaliditet ga ponekad čini usamljenim. Silno je želio postati jedan od Krokodila, a s njima je upoznao i vrijednost prijateljstva.

Maria (Leonie Tepe) – jedina je djevojka u Krokodilima, Olijeva je starija sestra, svojevrstan je glas razuma u skupini. Dobro je oslikan bratsko-sestrinski odnos, s puno svađe, ali i ljubavi.

Olli  (Manuel  Steizt) – glava je Krokodila, odlučuje o svemu,  naređuje, no to  mu  donosi  i određenu usamljenost.

Frank (David Hurten) – zaista ima dug jezik i najviše se protivio Kaijevu ulasku u grupu. Kasnije se pokazalo da situacija s nasilnim ocem i bratom kriminalcem muči Frank.

Elvis (Nicolas Schinscek) – pomalo je šutljiv i udubljen u glazbu, stalno sluša iPod-u i ne doznajemo uvijek što misli.

Peter (Robin Walter) – najveća je kukavica u grupi iako ponekad dođe na nevjerojatne zamisli, zahvaljujući svim filmovima koje je pogledao. Puno komičnih prizora povezano je s njim i Krokodili ne bi bili isti bez njega.

Jorgo (Javidan Imani) – definitivno najkomičniji lik, podrijetlom Grk, vezan je uz svoj mobitel. Konstantno ima loše i neukusne  šale.

 

Jesu li Krokodili superheroji?

Ne, oni samo pokušavaju dati najbolje od sebe. Nemaju supermoći, no posebni su po svojem snažnom zajedništvu.

Peta aktivnost

Što smo naučili od naših junaka?

Učenike ćemo podijeliti u nekoliko skupina. Svaka skupina dobit ćete tablice s imenima likova (RADNI LIST 2) pri čemu se učenici unutar svoje grupe pokušati dogovoriti i zabilježiti što su naučili od pojedinih likova u filmu.

Nakon dogovora u skupinama čitamo dojmove, komentiramo likove, zaključke. Izvodimo važne postavke – prijateljstvo, zajedništvo, odnos s roditeljima, iskrenost, poduzetnost. Učenicima također napominjemo i s njima razgovaramo o tome koliko je važno pokušati sagledati stvari iz tuđe perspektive – netko je invalid, žrtva obiteljskoga nasilja, nesiguran, dijete samohranih roditelja itd.

Šesta aktivnost

Kako se priča u filmu razvija?

Ova je aktivnost u potpunosti posvećena filmskoj priči. Kako bismo učenicima što zornije pojasnili filmsku priču, na papiru smo napisali nekoliko dijelova priče. Učenici moraju složiti redoslijed događaja kojim se priča razvijala na filmu:

test Krokodila – napad na provalnike – Kai spašava Hannesa – pljačka dućana – srušena baza

Što dobijete slaganjem dijelova? PRIČU, a ako je to priča unutar filma, zovemo je FILMSKA PRIČA!

Je li ona važna za film?

– Zbog čega je ova filmska priča dobra? Učenici nabrajaju:

– zanimljiva je

duhovita, smiješna

drži napetost

dinamična je

promiče dobre vrijednosti.

Razmislite pa navedite još neke dobre priče – filmske ili književne koje su utjecale na vas i čine vam se dobrima. Pokušajte objasniti zašto su vam se svidjele.

 

Što sve pomaže izgraditi filmsku priču?

Već smo spomenuli:

– glumci

– glavni i sporedni likovi.

Pokušajte razmisliti što još?

– glazba (reproduciramo neke isječke, one koji oslikavaju napetost, zatim akciju pa rješenje problema)

dinamika filma, pokreti kamere (prati dinamiku filma i kretnju kamere).

Reproduciramo VIDEO ISJEČKE 4, 5 i 6 te uočavamo uloge glazbe i pokreta kamere. 

 

Osim glazbe filmsku priču izgrađuju i boje. Boja je jedna od najrealističnijih sastavnica filma (uz pokret i glazbu). Učenicima reproduciramo VIDEO ISJEČKE 7 i 8 u kojima jasno mogu vidjeti razlike u bojama te razgovaramo o tome zašto su se pojedine boje koristile u navedenim isječcima.

UOPĆAVANJE

Na kraju je potrebno zaokružiti usvojena znanja, provjeriti što su djeca usvojila. Uopćavanje i sinteza može se ponoviti usmenim putem postavljajući učenicima niže navedena pitanja:

Što je dječji film ili film za djecu?

Koje vrste igranih filmova postoje?

Što je rakurs i koji sve postoje?

Tko su glavni i sporedni likovi ovoga filma. Zašto? Što je filmska priča?

Što sve pomaže izgraditi filmsku priču? Objasni.

STVARALAČKI OBLICI RADA

Učenici su podijeljeni u četiri skupine. Zajedno s učenicima prisjećamo se situacije u kojoj se Krokodili u napuštenome skladištu sukobljavaju s lopovima kako bi ih razotkrili i dobili nagradu, a pozadina je i oslobođenje skupine Albanaca koji su bili optuženi za krađu.

Cilj je ove aktivnosti potaknuti učenike na razmišljanje o ispravnosti postupaka djece:

  1. skupina – zadatak im je da iz te situacije ispišu sve konkretne činjenice koje doznajemo iz te situacije (pripremaju plan, odlaze noću u skladište, onesposobljavaju kombi itd.)
  2. skupina –  istaknuti  sva  emocionalna  stanja  kroz  koja  djeca  prolaze  (strah, uzbuđenje, zajedništvo)
  3. skupina – istaknuti sve ono što su djeca loše odlučila ili postupila (skrivanje odluke od odraslih, iskradanje noću bez znanja roditelja, dovođenje u opasne situacije i sl.)
  4. skupina – istaknuti sve ono što su djeca dobro odlučila i ispravno postupila (zajedništvo među njima, osjećaj pripadnosti družini, spašavanje Albanaca od nepravedne osude).

Nakon što svaka skupina obavi svoj zadatak, učenici predstavljaju i analiziraju svoje odgovore te provedu raspravu nakon koje se postavlja problemsko pitanje: NA KOJI SU NAČIN DJECA MOGLA UHVATITI I RAZOTKRITI LOPOVE, A DA SEBE NE DOVEDU U OPASNOST?

Kratkim razgovorom saznajemo zanimljiva rješenja na koje su načine djeca mogla riješiti situaciju.

 

Prijedlog dodatnih aktivnosti


Vlastita filmska priča

Nakon gledanja filma nastavljamo proučavati filmsku priču.

Učenici su podijeljeni u grupe. Svaka grupa ima zadatak zamisliti svoju filmsku priču o skupini djece. Učitelj/ica projektorom prikazuje pojmove koji bi učenicima mogli pomoći u stvaranju vlastite priče.

NAZIV DRUŽINE:

PREPOZNATLJIVI ZNAK:

TAJNA LOZINKA:

GDJE BI SE FILM SNIMAO?

GDJE BI SE DRUŽINA OKUPLJALA?

MORAJU LI ČLANOVI DRUŽINE PROĆI NEKI ZADATAK?

PJESME KOJE BISTE VOLJELI ČUTI U FILMU:

 

Učenik koji piše najbrže i najurednije zapisuje zajedničke prijedloge, a na kraju svi glasaju za najbolju ideju te odabiru najbolji prijedlog. Učitelji/učiteljice imaju zadatak najbolju ideju i skupinu objaviti u školskome listu, a učenici dobivaju članske iskaznice i diplome sa zaštitnim znakom odabrane skupine.

 

Intervju s glavnim likom
Igra uloga u kojoj ćemo dočarati glumu. Učenik u ulozi novinara postavlja pitanja, a drugi učenik u ulozi Hannesa odgovara, ali samo mimikom, gestama i izrazima lica pokazuje kako se tada osjeća.

Pitanja:

Kako si se osjećao kada su te lopovi uhvatili?

Kako si se osjećao kada je tvoja majka položila ispit?

Kako se osjećaš u blizini djevojčice Marie?

 

Budi filmski kritičar
Ocijeni ovaj film ocjenom od 1 do 5 i obrazloži svoju ocjenu.

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo