AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samog sata ostat će koliko je to moguće ujednačeno koncipiran za igrani, dokumentarni i animirani film. Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje  filma,  aktivnosti  nakon  gledanja  filma.

Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu bi se u idealnome slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskog jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jedan je do dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih četiriju grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture, sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualna stanka, slobodno iznošenje doživljaja,  istraživačka  rasprava,  uopćavanje  i  stvaralački  oblici  rada. Artikulacija  sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednoga školskog sata (45 minuta).

Artikulacija sata uz ovaj igrani film razvija se na nekoliko razina: na prvoj razini osvrnuli bismo se na opći dojam, odnosno kako je film djelovao na učenike, a zatim na važne teme filma: zajedništvo, borbu i se za sebe, suživot s drugom djecom, odnos prema osobama s invaliditetom, pozitivne vrijednosti u društvu, odnosi u obitelji itd. Na drugoj razini obuhvatili bismo predviđenu filmsku problematiku – filmska priča, slijed događaja u filmu, lik u filmu. Djeca se susreću s primjerenim filmskim sadržajem, određuju slijed događaja u filmu, razlikuju glavne i sporedne likove i pokušavaju usustaviti filmsku priču. Na trećoj razini pokušali bismo filmsku priču prepoznati u stvarnome životu – kako se ostvariti u društvu, a da ne pregazimo neka naša načela, obiteljske vrijednosti ili pravila, prihvatiti druge, prihvatiti različitost.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: filmski rodovi, filmska priča, glavni i sporedni likovi, boja, zvuk

Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće: primati primjerene filmove za djecu (recepcija), pitanje odrastanja, prijateljstvo, nasilje među djecom, obitelj, zajedništvo, poduzetnost, iskrenost, sagledavanje stvari iz tuđe perspektive, uočiti ulogu i važnost filmske umjetnosti u svakodnevnome životu

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Komuniciranje: višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina –skupina, učenici – učenici)

Nastavni izvori i sredstava: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), audiovizualni izvori (animirani film), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode:   metoda   demonstracije,   metoda   razgovora,   usmeno   izlaganje,   crtanje, problemski zadaci – metoda praktičnih radova

Korelacije:  unutarpredmetna – književnost, medijska kultura

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo