AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samog sata ostat će koliko je to moguće ujednačeno koncipiran za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma te aktivnosti za učionicu po povratku iz Programa. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu bi se u idealnom slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskog jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu je jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji odgojitelj/ica ili učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju djece, učenika i o skupnoj ili razrednoj dinamici. Unutar spomenute četiri grupe aktivnosti predlažemo izvođenje nastave filma prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića “Film u nastavi medijske kulture” kroz sljedeće nastavne situacije: motivaciju, najavu, prikazivanje filma, emocionalno – intelektualnu pauzu, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačku raspravu, uopćavanje i stvaralačke oblike rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednog školskog sata (45 minuta).

Artikulacija sata uz ovaj igrani film razvija se na nekoliko razina: na prvoj razini fokus je na opći dojam. Kako je film djelovao na učenike – što misle o obiteljskim odnosima, čine li im se ovakvi zapleti mogući, koliko su važni odnosi u obitelji, odnosi povjerenja, strožeg i blažeg odgojnog pristupa. Na drugoj razini obuhvaća se Nastavnim planom i programom predviđena filmska problematika – vrste i žanrovi filmova, filmska kritika, gluma i glumci, tema se proširuje pojmom filmskih kadrova i planova te igranim filmom za djecu.

Nakon projekcije predviđa se gostovanje snimateljice. Snimateljica pojašnjava što je dječji film i kako se pristupa radu na jednom takvom filmu. Osim toga, učenici saznaju i kako izgleda dan snimanja, što je važno za snimatelja, kako se stvaraju kadrovi, odabiru planovi te na što sve treba pripaziti prilikom snimanja.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: filmski rodovi (filmski žanr),kadar, filmski planovi

Obrazovno – odgojne i funkcionalne zadaće: opisati obilježja animiranog, igranog i dokumentarnog filma, interpretirati igrani film za djecu i mladež, objasniti filmski kadar i plan, iskazivati vlastiti doživljaj filma, primati primjerene i zahtjevne dječje filmove (recepcija), uočiti ulogu i važnost filmske umjetnosti u svakodnevnom životu, razvijati sposobnosti uočavanja, povezivanja, uspoređivanja, razlikovanja, izdvajanja pojedinosti i zaključivanja, razvijati vještinu aktivnoga slušanja sugovornika (voditelja radionice/učitelja i drugih učenika), razvijati vještine sažetoga izlaganja i argumentiranog tumačenja, razvijati vještinu razmjenjivanja ideja (u skupini)

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Komuniciranje: višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina –skupina, učenici – učenici

Nastavni izvori i sredstava: projicirani igrani film u kino dvorani, tekst kao izvor (tekstovi dani u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), audiovizualni izvori (animirani film), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD player, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadaci – metoda praktičnih radova.

Korelacije:

  • unutarpredmetna: književnost, medijska kultura;
  • međupredmetna: likovna kultura, priroda i društvo

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo