MOJ ŽIVOT KAO TIKVICA

AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

 

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma te aktivnosti nakon projekcije filma. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u idealnom bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).

ZADATCI

 

 • Nastavno područje: medijska kultura
 • Ključni pojmovi: filmski rodovi, animirani film i podvrste animiranog filma (stop animacija), filmska izražajna sredstva (filmski planovi, kutovi snimanja/rakursi, zvuk, glazba, boja)
 • Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće:
  • Obrazovne: ponoviti filmske rodove (s naglaskom na animirani film i njegove podvrste te filmska izražajna sredstva: boju, zvuk, filmske planove i rakurse).
  • Odgojne: njegovati ljubav prema filmu, razviti interes za animirani film i njegova izražajna sredstva, razvijati empatiju prema obespravljenoj i problemima unesrećenoj djeci, voditi se mišlju da su za sreću i zadovoljstvo potrebne sitnice i svakodnevna pažnja i ljubav onih koji nas okružuju, isticati važnost ljubavi i sigurnosti doma u kojem živimo, iskrenog prijateljstva i prihvaćanja.
  • Funkcionalne: razvijanje sposobnosti promišljanja, zaključivanja, definiranja, usmenog i pisanog izricanja mišljenja, primjene naučenog gradiva medijske kulture u susretima s odabranim djelima filmske umjetnosti.
 • Nastavni oblici: frontalni, individualni, rad u skupini
 • Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)
 • Nastavni izvori i sredstva: projicirani animirani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u radnim listovimaa), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s animiranim filmom, radni listovi)
 • Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, problemski zadatci,  metoda praktičnih radova ( u stvaralačkom radu)
 • Korelacije: unutarpredmetna – književnost, jezično izražavanje; međupredmetna – Likovna kultura, Sat razrednika

 

AKTIVNOSTI prije projekcije filma

MOTIVACIJA

 

Prva aktivnost

Filmski rodovi

Uz PPT prezentaciju učenici s učiteljem kroz heuristički razgovor ponavljaju filmske sadržaje o filmskim rodovima, opisuju svaki pojedini filmski rod. Opisuju i animirani film i navode njegove podvrste. Rješavaju radni list i kao filmski kritičari preporučuju svojim prijateljima iz razrednog odjela po jedan film iz svakog filmskog roda. Učitelj će prikupiti sve listiće, a onda će učenici nasumce uzeti po jedan listić s preporukom.

PREZENTACIJA 1RADNI LIST 1

Druga aktivnost

Filmska izražajna sredstva

Uz istu prezentaciju učenici kroz heuristički razgovor ponavljaju filmska izražajna sredstva.

Razgovaraju o ulozi boje u filmu i zvukova u filmu. O istome zaključuju na temelju video- isječaka iz animiranog filma Fantastične leteće knjige g. Morrisa Lessmorea (animiranog filma nagrađenog Oscarom).

Ponavljaju gradivo o filmskim planovima i kutovima snimanja, opisuju plan i svaku vrstu plana, opisuju kut snimanja i vrste kutova snimanja (rakurse). Samostalno (individualno) rješavaju radni list. Nakon rješavanja radnog lista razgovaraju o izražajnoj ulozi svakog prikazanog plana i rakursa.

PREZENTACIJA 1

RADNI LIST 2

 

Treća aktivnost

Filmski rodovi i teme

Učitelj/voditelj radionice potiče učenike na razmišljanje o tome kako je uobičajeno da se određene teme prikazuju određenim filmskim rodom.

Učenici u paru rješavaju radni list Filmski rodovi i teme. Nakon izlaganja učenika učitelj nastavlja razgovor pitanjem:

 • Može li se neka od tema obraditi nekim drugim filmskim rodom?
 • Koju temu nikako ne biste prikazali dokumentarnim filmom?
 • Koju temu nikako ne biste prikazali animiranim filmom

AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

NAJAVA FILMA

Najavljujemo gledanje animiranoga filma Moj život kao Tikvica redatelja Claudea Barrasa. Prije same projekcije animiranoga filma voditeljica programa učenicima priopćava nekoliko obavijesti o redatelju i filmu.

PRIKAZIVANJE FILMA

Prikazivanje animiranoga filma Moj život kao Tikvica redatelja Claudea Barrasa u trajanju od 66 min.

EMOCIONALNO-INTELEKTUALNA STANKA

Stanka u trajanju od nekoliko sekundi radi usustavljivanja dojmova i pripreme za nastavak rada.

RAZGOVOR S GOSTOM

Razgovor s animatorom/ilustratorom ili redateljem animiranog filma.

AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

Slijedi prikaz artikulacije nastavnoga sata:

 

 1. uvodni dio – motivacija (5 – 10 min)
  • razgovor o dojmovima o pogledanome filmu
 1. središnji dio – razrada (25 – 35 min)
  • sadržaj filma, fabula, likovi
  • filmski rod, pojam stop animacija
  • filmska izražajna sredstva i njihova uloga u filmu
 1. završni dio – sinteza (5 – 10 min) 
  • izvođenje zaključka na temelju rada u skupini

SLOBODNO IZNOŠENJE DOŽIVLJAJA

      Učenici iznose dojmove potaknuti pitanjima:

 • Kako ti se svidio film?/Koji su vaši dojmovi o pogledanom filmu?
 • Što vam se posebno svidjelo u filmu?
 • Što vas je u filmu posebno iznenadilo?
 • Što vas je u filmu začudilo?
 • Što vas je u filmu potaknulo na razmišljanje?

ISTRAŽIVAČKA RASPRAVA

Učenici će uz PPT prezentaciju pripremljenu za praćenje aktivnosti nakon gledanja filma raspravljati o sadržaju (fabuli i likovima), filmskom rodu, filmskim izražajnim sredstvima i njihovoj ulozi u filmu.

Završnom će aktivnošću raspraviti o tome zašto je autor filma o ovoj ozbiljnoj i teškoj temi progovorio animiranim filmom. Svoja razmišljanja zabilježit će, a potom će ih izložiti ostalim učenicima.

Prva aktivnost

Sadržaj filma, fabula, likovi

Vođeni učiteljem učenici međusobno razgovaraju na temelju postavljenih pitanja:

 • Što je tema filma?
 • Tko je glavni lik filma?
 • S kojim ga mitskim junakom ime povezuje?
 • U kakvim uvjetima na početku filma živi dječak?
 • Prepričajte u nekoliko rečenica nesretni slučaj u kojem je poginula dječakova majka.
 • Kamo je policajac Raymond odveo dječaka?
 • Što mu je obećao?
 • Koga je sve u domu za siročad upoznao Ikar/Tikvica?
 • Koje su sudbine obilježile svako dijete ponaosob?
 • Tko se među njima posebno ističe svojim ponašanjem? Je li takav tijekom cijeloga filma?
 • Vrlo jaku osobnost u filmu pokazuje djevojčica Camille. Osim sa smrću roditelja s kojim se problemom ona susreće?
 • Kakav  se odnos razvija između Tikvice i Camille?
 • U dvije-tri rečenice opišite odnos Tikvice i gospodina Raymonda?

Koje sve odrasle osobe vole i podupiru djecu?

Učenici gledaju kratak video isječak u kojem je vidljivo da su djeca u domu u kojem su zbrinuta zapravo sretna.

Navest će još neke lijepe događaje iz filma u kojem sudjeluju djeca.

 • Što se na kraju filma dogodilo s Tikvicom i Camille?
 • Kako to prihvaćaju ostali? A Simon? Koju rečenicu izgovara, a kojom pruža podršku Tikvici?
 • Što u prenesenom značenju znači „saviti gnijezdo“? Što gnijezdo simbolizira? Kako bi takav stilski postupak nazvali u književnosti?
 • Tko sve u filmu „savija gnijezdo“?

  

Druga aktivnost

Filmski rodovi

Uz PPT prezentaciju razgovaramo o filmskom rodu:

 • Kojem bi filmskom rodu možda bolje odgovarala tema? Kojem bi žanru pripadao taj film?
 • Ima li u filmu elemenata komedije? Što te u filmu nasmijalo?
 • Kojem filmskom rodu film pripada? Kojoj podvrsti?
 • Od čega su lutke koje predstavljaju likove načinjene? Kako su animirane lutke?

Učenicima se objašnjava pojam STOP ANIMACIJE (definicija se nalazi u pojmovniku na kraju materijala i u samoj PPT prezentaciji).

PREZENTACIJA 2

 

Treća aktivnost

Filmska izražajna sredstva

S učenicima ponavljamo filmska izražajna sredstva:

 • Prisjetimo se filmskih izražajnih sredstava i nabrojimo ih.
 • Koje vam je stilsko izražajno sredstvo najdojmljivije? (Pretpostavka je da će učenici izdvojiti i BOJU)

BOJA U FILMU

Učenike se potiče da u razgovoru opišu Tikvicu tako da imenuju boje kojima je njegov lik načinjen.

– Je li to uobičajen način prikazivanja dijelova tijela? Što mislite zašto ga je autor takvim

pokazao?

 • Je li to moguće u nekom od drugih filmskih rodova?
 • Na koji je način Tikvičin život  povezan s bojama od početka do kraja filma?

 

ZVUK U FILMU

S učenicima razgovaramo o zvuku u filmu. Slike koje se nalaze u prezentaciji podsjetit će ih na neke zvukove. Učenicima možemo pustiti i audioisječke smijeha, kiše, lupkanja vilice, Beinog dozivanja majke,…

 • Koje ste zvukove zamijetili u filmu?
 • Koja je uloga zvuka u filmu?
 • Kada ne biste znali da zvukovi pripadaju ovom animiranom filmu, kojem biste im filmskom rodu pridružili? Što je ovim zvukovima postigao autor filma?

 

FILMSKI PLANOVI I RAKURSI

Učenici će, potaknuti pitanjem učitelja nabrojiti filmske planove i kutove snimanja, a zatim riješiti

radni list 4 Filmski plan i kut snimanja.

RADNI LIST 4

 

Na radnom listu učenici fotografijama određuju vrstu upotrjebljenog plana i kuta snimanja.

Razgovaramo o izražajnom ulozi filmskih planova i rakursa:

 • Koji filmski plan prevladava? Što misliš zbog čega?
 • Što je posebno istaknuto na licima djece? Što se u njihovim očima ogleda?
 • Čime se još u filmu mjere osjećaji?

Nakon toga učenici rješavaju radni list 5 Osjećaji.

Na radnom listu učenici imenuju osjećaje prikazane očima likova i dodaju znak s barometra

osjećaja.

RADNI LIST 5 

UOPĆAVANJE

Učenici će u skupini raspraviti i zaključiti zbog čega je autor o ovoj ozbiljnoj i teškoj temi progovorio animiranim filmom. Svoja razmišljanja zabilježit će, a potom će ih izložiti ostalim učenicima.

STVARALAČKI OBLICI RADA

Nakon odgledanog filma i ranije provedenih aktivnosti, preporuka je provesti stvaralačke oblike rada s učenicima na nekom sljedećem satu Hrvatskoga jezika, na satu Likovne kulture ili na Satu razrednika.

 1. Na satu Likovne kulture temperama naslikaj oči jednog junaka filma. Neka izraz i boja odgovaraju osjećajima i raspoloženju toga lika.
 2. Od glinamola ili plastelina izradi neki jednostavan predmet/figuricu lika animiranog filma. Tehnikom stop animacije snimi svaku promjenu položaja predmeta. Snimljene fotografije unesi u neki od računalnih programa za animaciju.
 3. Na satu Hrvatskog jezika ili Satu razrednika postani na trenutak novinar.
  • Novinarskim stilom napiši vijest o događaju u Ikarovoj kući na početku filma.
  • Provedi zamišljeni intervju s upraviteljicom doma.
 4. U obliku tablice načini karakterološku iskaznicu likovima: Simon, Camille i Tikvica. Navedi osobine i trenutke filma u kojima se ta osobina potvrđuje. Imenuj vrstu karakterizacije.

RADNI LIST 6

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo