AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma, aktivnosti nakon projekcije filma. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u idealnom bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih četiriju grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).

Radionica uz dokumentarni film Oblak razvijala bi se na nekoliko razina. Na prvoj razini dotaknuli bismo se pitanja nasilja među mladima, odnosno nenasilja, koje mu pokušava odgovoriti.  Pokušali bismo s redateljem filma progovoriti o želji da razvijamo društvo bez nasilja i brutalnosti, društvo aktivizma i empatije u kojemu prihvaćamo različite ljude i njihove svjetove. Na drugoj razini osvijestili bismo filmski žanr – dokumentarni film, njegove mogućnosti, vrste, osobitosti toga žanra.  Obilježja bismo izdvojili i prepoznali na primjeru filma Oblak. Budući da se u osmome razredu prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu obrađuje dokumentarni film iz medijske kulture, radionica može produbiti školska saznanja ili poslužiti kao za to predviđen školski sat. Na kraju osvrnuli bismo se na emotivni aspekt te životne i filmske priče; kako je živjeti s takvim gubitkom.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: filmski rodovi, filmska izražajna sredstva, dokumentarni filmovi

Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće: gledati filmove koji problematiziraju stavarnost i probleme koji nas okružuju, iskazivati vlastiti doživljaj filma, zamijetiti  sličnosti  i  razlike  između filmskih rodova, razlikovati igrani film za djecu od dokumentarnoga  filma

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)

Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadatci – metoda praktičnih radova

Korelacije: unutarpredmetna – književnost, medijska kultura; međupredmetna – građanski odgoj

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo