AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samog sata ostat će koliko je to moguće ujednačeno koncipiran za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma te aktivnosti za učionicu po povratku s projekcije filma.  Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu bi se u idealnom slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskog jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu je jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici. Unutar spomenute četiri grupe aktivnosti predlažemo izvođenje nastave filma prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića “Film u nastavi medijske kulture” kroz sljedeće nastavne situacije: motivaciju, najavu, prikazivanje filma, emocionalno – intelektualnu pauzu, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačku raspravu, uopćavanje i stvaralačke oblike rada.  Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednog školskog sata (45 minuta).

Artikulacija sata uz ovaj igrani film razvija se na nekoliko razina: na prvoj razini  fokus je na opći dojam. Kako je film djelovao na učenike – koliko vremena provode u igranju različitih igrica, na Facebooku, čine li im se ovakve mjere radikalne, koliko su važni odnosi u obitelji, odnosi  ljubavi i mržnje između roditelja i djece. Osobito se dotičemo kakva su očekivanja učenici  imali od filma.

Na drugoj razini obuhvaća se Nastavnim planom i programom predviđena filmska problematika – vrste filmova, filmski rodovi, filmski planovi, dokumentarni film, a program se proširuje pojmom opservacijskog dokumentarnog filma.

Pokušava se učenicima približiti kojim sredstvima film djeluje da se osjećamo na baš određen način.

Nakon projekcije predviđa se gostovanje redatelja dokumentarnog filma. 

Redatelj pojašnjava što je to dokumentarni film, kako nastaje, koji izazovi prate nastajanja takvog jednog filma, kakva su njegova pozitivna i negativna iskustva.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: filmski rodovi (filmski žanr), filmski plan kao filmsko izražajno sredstvo, dokumentarni film, opservacijski dokumentarni film

Obrazovno – odgojne i funkcionalne zadaće: gledati filmove koji problematiziraju stvarnost i probleme koji nas okružuju, iskazivati vlastiti doživljaj filma, zamijetiti sličnosti  i  razlike  između filmskih rodova, primati  primjerene  dječje filmove (recepcija), razlikovati igrani film za djecu od dokumentarnog  filma, pronaći  traženu  obavijest  u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom. Ispunjavati ankete. Uočiti ulogu i važnost filmske umjetnosti u svakodnevnom životu.

Nastavni oblici: frontalni, individualni, skupni

Nastavni izvori i sredstava: projicirani igrani film u kino dvorani, tekst kao izvor (tekstovi dani u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), audiovizualni izvori (animirani film), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD player, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, problemski zadaci – metoda praktičnih radova.

Korelacije: unutarpredmetna : književnost, medijska kultura; međupredmetna: Građanski odgoj, PiD

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo