AKTIVNOSTI PRIJE PROJEKCIJE FILMA

PHANTOM BOY

MOTIVACIJA

Aktivnostima prije same projekcije učenike pripremamo za film na više različitih razina. Dio je aktivnosti namijenjen uvođenju motiva i likova koji će se pojaviti u filmu, uz naglašenu odgojnu komponentu; drugi je dio aktivnosti namijenjen istraživanju kulturoloških i društvenih specifičnosti koje čine ambijent samoga filma. Na taj se način učenici pripremaju za projekciju filma, ali njihove spoznaje koreliramo s ostalim nastavnim predmetima kao i osobnim iskustvima što će povratno korisno utjecati i na sam doživljaj filma.
Ove se pripreme mogu odvijati kroz dva školska sata, a istraživački zadaci mogu biti korelacijska domaća zadaća.

Aktivnost 1

Uvođenje motiva iz filma
U slijedu aktivnosti, s učenicima razgovaramo o boravku u bolnici; postepeno uvodimo motiv bolnice i kakve asocijacije vezujemo uz boravak u bolnici – osvješćujemo i kako je zdravlje veliki dar i kako ponekad to zaboravljamo. Ovdje se može razgovarati i onome što možemo učiniti za svoje zdravlje.

Razgovor o bolnici
– Jeste li nekada bili duže bolesni?
– Jeste li neko vrijeme proveli u bolnici? Kakav je to osjećaj?
– Kako dani prolaze u bolnici? Što je najteže prihvatiti? (…)

Aktivnost 2

Likovi u filmu – Super junaci

Zamolimo djecu da za sljedeći sat pripreme slike i tekstove, stripove, bedževe, majice sa super junacima koji im se sviđaju ili su im simpatični.

Djecu možemo grupirati prema odabiru junaka, te mogu napraviti plakate koje će kratko prezentirati. Za vrijeme izrade možemo razgovarati o osobinama tih junaka i zašto su tako popularni – zbog čega su ljudi uopće imali snažnu potrebu smišljati ovakve junake (razgovor o želji čovjeka da ima super osobine ili nekoga tko će ga štititi).

Aktivnost je dobra za razvoj usmenog izražavanja i poticanje timskog rada. Plakat može biti izrađen i pojedinačno na satu likovnog, u dogovoru s predmetnim profesorom.

Može se izraditi i video-plakat u nekom od besplatnih programa, kao npr. Glogster.

Aktivnost 3

Istraživanje – New York
Učenicima najavljujemo da se radnja filma koji gledamo odvija u New Yorku.
Prije same projekcije, bilo bi korisno napraviti kraće istraživanje o ovom velikom gradu.
Učenike dijelimo u skupine. Njihov je zadatak napraviti istraživanje pomoću dodatne literature i Interneta o New Yorku – gdje je smješten; koje su kulturološke posebnosti i slično. Učenici istraživanje mogu potkrijepiti slikama, auditivnim i audiovizualnim zapisima, bilješkama, različitim zanimljivostima itd. Učenici povezuju područja, ostvaruju korelaciju s drugim predmetima, ali i uče izlagati susrećući se pritom s govornim vrednotama i prezentacijom. Na prezentacijskom satu svaka skupina, u najviše 10 minuta, predstavlja rezultate svoga istraživanja.

Prezentacije se mogu poslati i u neku od virtualnih učionica i zajednički komentirati na platformi.

U ovoj aktivnosti moguće je provesti među-predmetne korelacije s geografijom (SAD) i informatikom (PowerPoint).

Aktivnost 4

Kadar
Budući da je u programu medijske kulture vrijeme za upoznavanje nekih filmskih izražajnih sredstava, nastavnica hrvatskoga jezika može donijeti okvir za sliku ili izraditi jednostavan kartonski okvir. Nastavu književnosti možemo tako dodatno animirati ovim okvirom i razjasniti pojam kadra; Učenik čita tekst u kadru, prvo je sam, netko mu doda udžbenik, netko ga zamjenjuje – sve ove promjene gledamo kao pokrete kamere i vrlo jednostavno uočavamo promjene kadra – neke radnje su duže, a neke kraće pa dobijemo i pojam dugi i kratki kadar.

Kadar, jedinica filmskog izlaganja, dio filma u kojemu se bez ikakvih promatračkih prekida prati prizorno zbivanje. Snimka ostvarena uključenjem kamere i njezinim isključenjem naziva se snim. kadar.

Određivanje, tijekom snimanja, što će se i kako vidjeti u kadru naziva se kadriranje.

Kadar se može sastojati i od jedne sličice (kadar-sličica), ali se obično sastoji od više njih, povezanih tako da tipično izazivaju dojam prividnoga kretanja.

Učenik se može snimiti i mobitelom, pročitati tekst u kadru, zatim izaći iz kadra i čitati izvan kadra, i tako sugerirati što taj okvir predstavlja.

 

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo