INFORMACIJE ZA SAMOSTALAN RAD

ZA ČITANJE, ISTRAŽIVANJE I SAMOSTALAN RAD

Priprema za film može se odvijati u dva ili tri sata, a neki od sadržaja mogu se raditi i nakon odgledanog filma. Prije projekcije filma u Muzeju suvremene umjetnosti trebalo bi obraditi lektirno djelo Pinocchio, Carla Collodija. Sadržaje i ponuđene aktivnosti moguće je provesti i u integriranome danu «Pinokio», na kojem će se obraditi lektirno djelo te provesti aktivnosti koje su u prijedlogu za provođenje prije projekcije u Muzeju.

POJMOVNIK

Objašnjenja korištena u ovome pojmovniku skraćene su verzije i parafraze natuknica Hrvoja Turkovića iz Filmskoga leksikona (ur. Nikica Gilić i Bruno Kragić, 2003.), film.lzmk.hr

ANIMIRANI FILM – filmski rod u kojem se animacijom “stvara” pokret. U njemu se dojam kretanja ne dobiva snimanjem prizora u pokretu, nego se pokret dobiva pojedinačnim snimanjem (»sličica po sličicu«) posebno pripremljenih faznih promjena statične situacije.

ADAPTACIJA – preradba bilo kojeg književnog djela za film. Pri adaptaciji književno (ili kazališno) djelo prilagođuje se filmskim mogućnostima i redateljevoj predodžbi o tome koja doživljajna djelovanja književnog djela imaju prednost pri prijenosu u film. Utoliko je adaptacija uvijek i svojevrsno »tumačenje« izvornoga književnog djela.

BAJKA – filmski žanr koji čine filmovi koji u pravilu adaptiraju književne bajke ili nastaju po njihovu uzoru. Javlja se pretežito u sklopu dječjeg igranog i animiranog filma, a najčešće je riječ o fantastici zasnovanoj na prikazu nemogućega ili nepostojećega kao potpuno nezačudnoga.

FILMSKA GLAZBA – glazba koja je sastavni dio filmskog izlaganja. Razlikuje se, po izvoru, na prizornu ili ambijentalnu glazbu (kojoj je izvor u sceni koju gledamo, npr. vidimo pjevača ili svirača) i na neprizornu ili popratnu glazbu (koja ne pripada prizoru nego je dodana kao pratnja filmu). U nijemom filmu popratna se glazba u pravilu izvodila u kinu.

LIK (GLAVNI I SPOREDNI) – lik je djelatno biće koje biva u svijetu prikazanom u filmu i nositelj je radnje. Prevladavajuće je riječ o ljudima, iako i antropomorfne životinje, roboti, pa i nežive stvari mogu biti lik u filmu. Glavne i sporedne likove razlikuje učestalost njihovog pojavljivanja te njihova važnost za radnju filma.                                                   

Igor Bezinović

ZA ČITANJE, ISTRAŽIVANJE I SAMOSTALAN RAD

POPIS PRILOGA

RADNI LISTOVI  ZA AKTIVNOSTI PRIJE GLEDANJA FILMA

RADNI LIST  1 (aktivnost 2)

RADNI LIST  2 (aktivnost 4)

RADNI LIST  3 (aktivnost 5)

RADNI LISTOVI  ZA AKTIVNOSTI NAKON GLEDANJA FILMA

RADNI LIST 4 (aktivnost 1) 

RADNI LISTOVI  5 i 6 (aktivnost 3 ) 

RADNI LIST  7 (aktivnost 4) 

RADNI LIST 8 (aktivnost 5)

RADNI LIST 9 (aktivnost 2 – nakon obrade filma)

PREZENTACIJA

PREZENTACIJA 1 – Vrijeme i boja u filmu (aktivnosti 7, 8 i 9 + stvaralačka aktivnost za kraj radionice)

POPIS SLIKA U GALERIJI

POPIS VIDEO ISJEČAKA

VIDEO ISJEČAK 1 – ĐEPETO

VIDEO ISJEČAK 2 – DISNEY PINOCCHIO

VIDEO ISJEČAK 3 – KALEIDOSKOP

POPIS AUDIO ISJEČAKA

AUDIO ISJEČAK 1

AUDIO ISJEČAK 2

AUDIO ISJEČAK 3

AUDIO ISJEČAK 4

AUDIO ISJEČAK 5

AUDIO ISJEČAK 6

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo