AKTIVNOSTI

Povijest filma 3. i 4. razred

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se nalaze predložene aktivnosti za rad s učenicima. Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma u kinu te aktivnosti za učionicu po povratku s kino-projekcije. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu odvijaju se u sklopu nastave hrvatskoga jezika, likovne kulture ili sata razrednika. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu je jedan ili dva školska sata ili se provodi po jedna-dvije aktivnosti tijekom više školskih sati (ovisno o načinu na koji nastavnik/ca odluči razraditi predložene ideje i oblikuje ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenute četiri grupe aktivnosti predlažemo izvođenje nastave filma prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića „Film u nastavi medijske kulture” kroz sljedeće nastavne situacije: motivaciju, najavu, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu pauzu, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačku raspravu, uopćavanje i stvaralačke oblike rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednog školskog sata (45 minuta).

Zadatci

Nastavno (predmetno) područje: medijska kultura

      Ključni pojmovi: prvi kratki filmovi u povijesti filma, pioniri igranoga filma, crno-bijeli film, nijemi film, filmski trikovi, filmska glazba, gluma, filmski rodovi: dokumentarni film i igrani film, filmski žanrovi, geg.

 

Odgojno-obrazovni ishodi

A. Hrvatski jezik i komunikacija

        OŠ HJ A.3.1. Učenik razgovara i govori tekstove jednostavne strukture:

        razlikuje svakodnevne komunikacijske situacije – govori kraći tekst prema jednostavnoj strukturi: uvod, središnji dio, završetak

        pripovijeda događaje nižući ih kronološki

        pažljivo i uljudno sluša sugovornika ne prekidajući ga u govorenju

B. Književnost i stvaralaštvo

        OŠ HJ B.3.1. Učenik povezuje sadržaj i temu književnoga teksta s vlastitim iskustvom.

        OŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima:

       koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

       istražuje, eksperimentira i slobodno radi na temi koja mu je bliska

       stvara različite individualne uratke: stvara na dijalektu / mjesnom govoru, piše i crta slikovnicu, glumi u igrokazu, stvara novinsku stranicu, piše pismo podrške, crta naslovnicu knjige, crta plakat, crta strip

       razvija vlastiti potencijal za stvaralaštvo

C. Kultura i mediji

        OŠ HJ C.3.1. Učenik pronalazi podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi učenika.

        OŠ HJ C.3.3. Učenik razlikuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje mišljenje o njima:

– posjećuje kulturne događaje i sudjeluje u njima

– iskazuje svoje mišljenje o kulturnome događaju (atmosferi, raspoloženju)

– razgovara s ostalim učenicima nakon kulturnoga događaja

– izdvaja što mu se sviđa ili ne sviđa u vezi s kulturnim događajem

– izražava svoj doživljaj kulturnoga događaja crtežom, slikom, govorom ili kratkim tekstom

A. Hrvatski jezik i komunikacija

        OŠ HJ A.4.1. Učenik razgovara i govori u skladu s komunikacijskom situacijom:

        razgovara i govori prema zadanoj ili slobodnoj temi

        organizira govor prema jednostavnoj strukturi: uvod, središnji dio, završetak

        sudjeluje u organiziranoj ili spontanoj raspravi

        poštuje pravila komunikacije u raspravi: sluša sugovornike, govori kad ima riječ

        prepoznaje važnost neverbalne komunikacije

        primjenjuje nove riječi u komunikacijskoj situaciji

        poštuje društveno prihvatljiva pravila uljudne komunikacije u različitim životnim situacijama

B. Književnost i stvaralaštvo

        OŠ HJ B.4.4. Učenik se stvaralački izražava potaknut književnim tekstom, iskustvima i doživljajima:

       stvara različite individualne uratke: pripovijeda sadržaj književnoga teksta iz perspektive drugoga lika, vremena ili mjesta, izražajno čita književne tekstove, recitira/krasnoslovi, piše dnevnik, snima audioprilog, stvara fotopriču ili fotostrip

C. Kultura i mediji

        OŠ HJ C.4.1. Učenik izdvaja važne podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi.

        OŠ HJ C.4.2. Učenik razlikuje elektroničke medije primjerene dobi i interesima učenika.

        OŠ HJ C.4.3. Učenik razlikuje i opisuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje mišljenje o njima:

       posjećuje i sudjeluje u kulturnim događajima (likovnima, glazbenim, znanstveno-popularnim)

       razgovara sa sudionicima tijekom i nakon kulturnoga događaja – izdvaja što mu se sviđa ili ne sviđa u vezi s kulturnim događajem

       izražava svoj doživljaj kulturnoga događaja crtežom, slikom, govorom ili kratkim tekstom

       izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon posjeta kulturnom događaju

Nastavni oblici: čelni rad, rad u skupini, rad u paru

Nastavni izvori i sredstva: kratki filmovi, filmski isječci, nastavni listići, filmski plakat

Nastavne metode: tumačenje, heuristički dijalog, prikazivanje i pokazivanje

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo