RUŽNO PAČE

aktivnosti

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

U nastavku se nalaze predložene aktivnosti za rad s učenicima. Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika u danima prije dolaska na projekciju, aktivnosti uz gledanje filma, aktivnosti nakon gledanja filma u Muzeju te aktivnosti za učionicu po povratku iz Muzeja. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu mogle bi se odvijati u sklopu nastave hrvatskog jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu je jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji nastavnik/ca odluči razraditi predložene ideje i oblikuje ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenute četiri grupe aktivnosti predlažemo izvođenje nastave filma prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića „Film u nastavi medijske kulture” kroz sljedeće nastavne situacije: motivaciju, najavu, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu pauzu, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačku raspravu, uopćavanje i stvaralačke oblike rada.  Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se u trajanju jednog školskog sata (45 minuta).

ZADATCI

 • Nastavno (predmetno) područje: medijska kultura
 • Ključni pojmovi: adaptacija književnoga djela, animirani film (tehnika animacije plastelina i lutaka), filmska glazba
 • Obrazovne, odgojne, funkcionalne i komunikacijske zadaće
 • Obrazovne zadaće: usporediti književni predložak i filmsku adaptaciju, opisati obilježja animiranoga filma (koji se temelji na stop animaciji plastelina i lutaka), interpretirati funkciju kombiniranja animacije plastelina, lutaka i crteža, opisati funkciju glazbe u pojedinim dijelovima filma
 • Odgojne zadaće: osvješćivati negativne posljedice diskriminacije drugih i drukčijih, osvješćivati složenost procesa integracije pojedinca u širu društvenu zajednicu, osvješćivati važnost uvažavanja drugih i prihvaćanja različitosti, uvažavati potrebu drugih za preispitivanjem vlastitoga identiteta; dogovarati učinkovite strategije rješavanja zadataka sa suradnicima u skupini, osvješćivati važnost poštivanja stavova drugih
 • Funkcionalne zadaće:razvijati sposobnosti uočavanja, povezivanja, uspoređivanja, razlikovanja, izdvajanja pojedinosti i zaključivanja, razvijati sposobnosti primjene filmoloških pojmova u analizi filmskoga djela
 • Komunikacijske zadaće: razvijati vještinu aktivnoga slušanja sugovornika (voditelja radionice/učitelja i drugih učenika), razvijati vještine sažetoga izlaganja i argumentiranoga tumačenja, razvijati vještinu razmjenjivanja ideja (u skupini)
 • Nastavni oblici: čelni rad, rad u skupini
 • Nastavni izvori i sredstva: film, nastavni listići
 • Nastavne metode: tumačenje, heuristički dijalog, prikazivanje i pokazivanje
 • Korelacija: unutarpredmetna korelacija s nastavnim područjima književnosti i usmenoga izražavanja; međupredmetna korelacija sa sadržajima iz likovne i glazbene umjetnosti

AKTIVNOSTI prije projekcije filma

MOTIVACIJA

Aktivnostima prije same projekcije učenike pripremamo za film na način da se s učenicima pročita i interpretira Andersenova bajka „Ružno pače”, a zatim pogleda i animirana obrada bajke nakon čega slijedi usporedba bajke i filma; drugi je dio aktivnosti posvećen animiranom (crtanom) filmu. Na taj se način učenici pripremaju za projekciju filma, ali njihove spoznaje koreliramo s ostalim nastavnim predmetima (likovna kultura) kao i osobnim iskustvima što će povratno korisno utjecati i na sam doživljaj filma.   

Prva aktivnost

Interpretacija Andersenove bajke „Ružno pače“

Na nastavi hrvatskoga jezika preporučljivo je s učenicima pročitati i interpretirati Andersenovu bajku „Ružno pače“ (Prilog 1 – SK_RUŽNO PAČE_nastavni listić 1) te najaviti da će u Muzeju gledati jednu zanimljivu filmsko-glazbenu obradu te poznate Andersenove bajke.

Druga Aktivnost

Usporedba bajke i filma; animirani film

Nakon interpretacije Andersenove bajke na nastavi hrvatskoga jezika ili u sklopu interpretacije, učitelj/ica učenicima može prikazati i kratku animiranu obradu bajke Jacka Cuttinga u produkciji Walta Disneyja iz 1939. godine. Cijeli je film je dostupan na YouTubeu i traje 9 minuta, a u tražilicu je samo potrebno upisati: „The Ugly Duckling – Silly Symphony Walt Disney 1939“. Također, na portalu Baltazar (https://baltazar.carnet.hr) nalazi se istoimeni crtani film u režiji Mate Lovrića u trajanju od 15 minuta (proizvodnja Filmoteka 16).

Nakon gledanja odabranog filma učenike treba navesti da bajku usporede s filmom i pritom istaknuti da su gledali primjer animiranoga (crtanoga) filma koji je nastao animacijom crteža te da to nije jedina vrsta animacije jer se u „crtićima“ autor može koristiti i figuricama od plastelina ili lutkama.

Pomoću nastavnoga listića (Prilog 2 – SK_RUŽNO PAČE_nastavni listić 2),  s učenicima možemo ponoviti sličnosti i razlike između različitih animiranih filmova, s obzirom na upotrjebljenu tehniku (crtani, lutkarski, računalni i sl.). Učenike pritom možemo zatražiti da navedu i nekoliko drugih primjera animiranih filmova koje su gledali.

Ako učitelj/ica prije dolaska u Muzej sa svojim razrednom nije stigao/stigla pročitati i interpretirati Andersenovu bajku, nakon projekcije i prije početka analize to svakako treba napomenuti voditelju analize.

prije projekcije

AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

NAJAVA

Najavljujemo gledanje animiranog filma Ružno pače, redatelja Garri Bardin. Prije same projekcije animiranog filma voditeljica programa priopćava nekoliko informacija o redatelju i filmu.

PRIKAZIVANJE FILMA

Projekcija animiranog filma Ružno pače, redatelja Garri Bardin, u trajanju od  1 sata i 15 minuta.

EMOCIONALNO-INTELEKTUALNA STANKA

Stanka u trajanju od nekoliko sekundi radi sređivanja dojmova i pripreme za nastavak rada.

UZ PROJEKCIJU

AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

 1. Uvodni dio – motivacija (15 min)

Voditelj se predstavlja i potiče učenike da iznesu svoje dojmove o odgledanome filmu. Ako je voditelj prije početka analize obaviješten da su učenici na nastavi hrvatskoga jezika obradili Andresenovu bajku, u uvodni razgovor o dojmovima treba uklopiti i pitanja o sličnostima i razlikama između bajke i filma. Nakon što učenici iznesu svoje dojmove i doživljaje, pri čemu ih stalno treba poticati da ih pokušaju argumentirati, voditelj analize treba potaknuti učenike da pokušaju objasniti značenje poruke kojom film završava – U svakom ružnom pačetu skriven je prekrasan labud!  Potpitanjima učenike treba navesti na razumijevanje prenesenoga značenja misli i na povezivanje temeljne ideje filma sa svakodnevnim situacijama koje su im bliske. Voditelj ih može pitati i jesu li dosad čitali druge priče ili gledali druge filmove koji su se bavili istom ili sličnom temom.

NAKON PROJEKCIJE
 1. Središnji dio – razrada (25 min)

Nakon što su učenici iznijeli svoje dojmove o filmu, usporedili Andresenovu bajku i film te komentirali temeljnu ideju filma, voditelj prelazi na središnji dio analize filma koji treba temeljiti na usmjerenome razgovoru o izabranim isječcima iz filma.

Na početku voditelj učenike treba pitati znaju li kakvi su to animirani filmovi (crtani filmovi, crtići) i kako ih najlakše mogu razlikovati od drugih filmova. Nakon što netko od učenika objasni da su to filmovi koji nastaju nizanjem crteža ili sl., a ne snimanjem ljudi, voditelj ih treba pitati je li animirani film Ružno pače nastao crtanjem. Potom im sažeto treba objasniti kako se animiraju figurice od plastelina, lutke i marionete i pustiti im kratke isječke koji prikazuju pripremu i snimanje filma Ružno pače (ISJEČAK 1 i 2). Voditelj će tehniku snimanja najjednostavnije i najzornije moći objasniti na samome sebi pokazujući, primjerice, u kojim bi se pozama morao snimiti lutak kako bi se na filmu stvorio dojam da podiže ruke u zrak ili sl. razlamanjem pokreta na segmente. Bitno je što manje govoriti i što više pokazivati te biti što konkretniji! (Bude li izvedivo, voditelji će dobiti fotoaparate kojima će moći snimiti pokret podizanja ruku razlomljen na nekoliko faza, tj. na nekoliko fotografija, koje potom pred učenicima mogu „izvrtiti“ kao flip book i tako zorno prikazati tehniku kojom je snimljen film.)

Voditelj učenicima potom zadaje zadatak da pažljivo promotre sljedeći isječak iz filma i pokušaju uočiti jesu li u tome isječku animirane samo lutke (ISJEČAK 3). Treći isječak prikazuje san ružnoga pačeta. Nakon što se učenike navede na zaključak da su u tome isječku kombinirani „tradicionalna“ animacija crteža i animacija plastelinske figurice (lutke), učenike treba navesti da objasne što scena prikazuje (ružno pače sanja san o prihvaćenosti koji je potom naglo prekinut i vraća se u surovu stvarnost u kojoj je nevoljen i odbijen). Voditelj se potom može osvrnuti na činjenicu da je u tome ulomku, kao i u cijelome filmu, glazba iznimno važna te tako najaviti sljedeću temu kojom će se baviti analiza.

Voditelj prelazi na ISJEČKE 4 i 5. Četvrti isječak prikazuje ekstatično zborsko pjevanje svih skupina ptica „složno“ okupljenih u dvorištu u osvit dana, a peti tugaljivi noćni solo odbačenoga ružnog pačeta. Prikazuje se četvrti isječak i razgovara s učenicima pri čemu se učenike navodi na zaključke sljedećim pitanjima:Što se događa u odgledanome dijelu filma? Iz kojega je dijela filma preuzet? Kako bi oni okarakterizirali pijetla? Kako su doživjeli pjevanje svih ptica u dvorištu? Što se postiže time što sve ptice pjevaju u isti glas?

Nakon razgovora o četvrtome isječku učenicima treba prikazatipeti i potom ih pitanjima navesti da ih usporede te da tako osvijeste neke od funkcija glazbe u filmu. Uz peti isječak mogu se postaviti neka od sljedećih pitanja: Kako biste okarakterizirali pače? Što razlikuje prethodni od ovoga ulomka iz filma? Kakve boje prevladavaju? Kako boje utječu na ugođaj u prethodnome, a kako u ovome ulomku? Kakve osjećaje u vama pobuđuje pjesma koju pjeva pače i glazba koja je prati? Što se postiže takvom glazbom (što nam govori o pačetu)? Jesu li prethodni i ovaj ulomak slični ili različiti? Na koji način?

Voditelj učenicima može prikazati i ISJEČKE 6 i 7 te ih ponovno navesti da promotre kakav je odnos glazbe i zbivanja u odabranim scenama. Šesti isječak prikazuje neuspješno udvaranje pačeta mladoj patki okruženoj dvojicom zainteresiranih mladih pataka, ističući ponovno isključenost pačeta iz života u dvorištu, a sedmi isječak prikazuje susret pačeta s ocem i sinom divljih gusaka te njihovu tragičnu smrt. Osim što je glazba u dvama isječcima iskorištena za stvaranje drukčijega ugođaja, prvo pomalo koketnoga i razigranoga, a potom sumornoga i tužnoga, zanimljiv je komentar oca guska koji u šestome isječku sinu govori kako pače dolazi iz skučena dvorišta omeđena visokom ogradom u kojemu ne poznaju slobodu (ograđeno dvorište prikazano je izolirano na vrhu brijega iz žablje perspektive). Prikazivanje ovih isječaka stoga se može iskoristiti za produbljeniju analizu funkcija glazbe u filmu i za navođenje učenika da temeljitije komentiraju život u dvorištu u odnosu na život u okolici (sa starijim učenicima moglo bi se raspravljati o vrijednosti i cijeni slobode i bliskim dodirnim temama).

Analiza filma može završiti kratkim razgovorom o simbolici završnoga dijela filma (ISJEČAK 8). Isječak prikazuje preobrazbu ružnoga pačeta u labuda i ostvaren je kombiniranjem animacije crteža pačeta i pernate lutke labuda. Učenike pitanjima treba navesti da zaključe koja se poruka gledatelju želi poslati takvim kombiniranjem tehnika animacije te da komentiraju odnos zbivanja u sceni i glazbe.

 

 1. Završni dio – sinteza (5 min)

Voditelj analize učenike pitanjima ili ponovnim puštanjem jednoga od prikladnih isječaka treba navesti da se pokušaju prisjetiti otkud im je poznata glazba iz filma (možda tko od učenika zna da je riječ o Labuđem jezeru i Orašaru), a neovisno o njihovim prethodnim znanjima treba im reći da je u filmu korištena glazba poznatoga ruskog skladatelja Čajkovskog napisana za njegove popularne balete Labuđe jezero i Orašar. Nakon toga, u nekoliko kratkih pitanja, s učenicima treba ponoviti ključne pojmove kojima su se koristili analizirajući film: animirani film, animacija crteža, animacija lutaka, uloga (funkcija) glazbe u filmu. Učenici bi svakako morali osvijestiti multimedijalnost umjetničkoga djela o kojemu su razgovarali

 

AKTIVNOSTI NAKON OBRADE FILMA

Slijede prijedlozi aktivnosti koje učitelji/ce mogu (u različitim kombinacijama ili u kakvom drugom obliku) izvesti sa svojim učenicima na redovnoj nastavi na satu hrvatskoga jezika ili likovne kulture u danima nakon što su sa svojim učenicima posjetili Muzej i odgledali film (te sudjelovali na vođenoj analizi).

Aktivnost 1

Učitelj/ica učenike može navesti da na satu hrvatskoga jezika temeljitije usporede Andresenovu bajku koju su čitali s filmom koji su pogledali u Muzeju i pritom učenicima može objasniti pojam „obrade“ (adaptacije) jednoga umjetničkoga djela u drugome/drugim umjetničkim djelom.

Aktivnost 2

Učitelj/ica na satu likovne umjetnosti učenicima može zadati zadatak da, na njihovoj dobi primjeren način i primjerenom tehnikom, prikažu neku od scena iz filma koja ih se najsnažnije dojmila.

Aktivnost 3

Učitelj/ica na satu glazbene umjetnosti učenicima može pustiti dio glazbe za Čajkovskijeve balete (Labuđe jezero i/ili Orašar) ili videosnimku dijela jednoga od tih dvaju Čajkovskijevih baleta te razgovarati s učenicima o njihovim dojmovima. Ako se učitelj/ica na satu glazbene umjetnosti odluči za glazbene ulomke, na sljedećem satu likovne umjetnosti učenicima se može zadati da, na njihovoj dobi primjeren način i primjerenom tehnikom, pokušaju vizualno „prikazati glazbu“ koju su slušali.

NAKON OBRADE

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo