TOMBOY

Aktivnosti

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma, aktivnosti nakon projekcije filma u Muzeju te aktivnosti nakon obrade filma u učionici po povratku iz Muzeja. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u najboljem bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnome znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih četiriju grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture, sastoji od sljedećih nastavnih situacija:

motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-­‐intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).

Analiza filma razvijat će se na nekoliko razina. Na prvoj razini osvrćemo se na opći dojam, kako je film djelovao na učenike osvrtom na sljedeće teme: nesigurnost u identificiranju sebe, određivanje sebe, prihvaćenost u društvu i u obitelji, odnosi u obitelji. Pojedine stručne pojmove pojasnila bi stručna osoba, psihologinja: nesigurnost u spolnome određenju, želja da budemo suprotnoga spola, potvrđivanje u društvu, mjesto u obitelji i sl. Na drugoj razini obuhvaćamo programom predviđenu filmsku problematiku: igrani film, vrste igranoga filma (prepoznavanje i objašnjavanje), filmska priča, ideja filma, odnosa među likovima i izražajna sredstva. Na trećoj razini filmska se priča pokušava prepoznati u stvarnome životu – poznamo li nekoga sa sličnim iskustvom, kako bismo postupili da otkrijemo da nam je najbolji prijatelj prijateljica, kako prihvaćamo različitosti?

AKTIVNOSTI prije projekcije filma

MOTIVACIJA

Prva aktivnost

Prisjetiti se upečatljivih filmskih naslova. Pokušati se prisjetiti filma u kojemu je dijete glavni junak i pokretač radnje.

Razgovor o naslovu filma. Kako se odabire naslov filma? Što nam on otkriva? Može li on biti ključ razumijevanja filma?

Što nam kazuje plakat filma? Što nam otkriva lik iz filma na plakatu? Je li to glavni lik? Je li on pokretač radnje? Je li on bitan za radnju? Što plakat treba odavati, a što skrivati kako bi zaintrigirali gledatelje za gledanje filma?

Druga aktivnost

Ponoviti razlike razlike između animiranoga i igranoga filma.

Prisjetiti se nekih animiranih filmova i njihovih karakteristika.

Prisjetiti se vrsta igranih filmova (vestern, ljubavni film, kriminalistički film, komedija itd.).

Na papiriće učitelj/učiteljica napiše nekoliko vrsta igranih filmova te učenike podijeli u pet grupa.

Svaka grupa izrađuje zajedničku skulpturu na temu vrste filma.

Treća aktivnost

U ovoj aktivnosti učenici se prisjećaju karakterizacije likova. Učitelj/ica podsjeća djecu kako i čime se sve likovi mogu karakterizirati (fizička karakterizacija, psihološka karakterizacija, socijalna karakterizacija, govorna karakterizacija).

Učitelj/ica učenicima pokazuje lik s plakata filma Tomboy te im zadaje zadatak da ga što detaljnije opišu. Učitelj/ica učenicima pomaže postavljajući podpitanja:

Koliko lik na slici ima godina?

Je li lik kojega vidite na slici djevojčica ili dječak?

Kakvu boju kose ime? Koje je kosa dužine? Ima li frizuru? Kakvu odjeću nosi? Je li lik uredan ili neuredan?

Je li moguće pretpostaviti što voli radit? O čemu bi sada taj lik mogao razmišljati? Kakvu bi osobnost (karakter) taj lik imati?

Je li taj lik veseo ili tužan? Zbog čega bi sve mogao biti tužan ili veseo?

Mogu li djeca toga uzrasta imati “pravih” problema? Kakvi bi to problemi mogli biti? Jesu li dječji problemi pravi problemi?

Kojega bi filmskoga žanra mogao biti film Tomboy? Komedija, drama, tragedija ili akcijski filma?

Četvrta aktivnost

Učenike podijelimo u parove. Svakom je paru dodijeljena jedna fotografija, a njihov je zadatak osmisliti improvizirani razgovor među likovima koji se nalaze na dobivenoj slici. Osim toga zadatka, svaki par treba smisliti za svaki lik francusko ime te zamisliti kratku radnju koja se, sukladno slici, mogla dogoditi. Učitelj/učiteljica učenicima postavlja dodatna pomoćna pitanja:

Gdje se događa radnja priče?

Što mislite, tko su likovi koje vidite na priloženoj fotografiji? U kakvome su odnosu? Koje je godišnje doba?

Što likovi rade? (Promatrajući fotografiju pretpostavite što se moglo dogoditi u sceni koju vidite.)

prije projekcije

AKTIVNOSTI UZ PROJEKCIJU FILMA

Najava filma

Najavljujemo gledanje igranoga filma Tomboy redateljice Céline Sciamma. Prije same projekcije igranoga filma voditeljica programa učenicima priopćava nekoliko obavijesti o redatelju i filmu.

Prikazivanje filma

Prikazivanje igranoga filma Tomboy redateljice Céline Sciamma u trajanju od 84 min.

Emocionalno-intelektualna stanka

Stanka u trajanju od nekoliko sekundi radi usustavljivanja dojmova i pripreme za nastavak rada.

Razgovor s gostom

UZ PROJEKCIJU

AKTIVNOSTI NAKON PROJEKCIJE FILMA

Slijedi prikaz artikulacije nastavnoga sata:

 1. uvodni dio – motivacija (5 – 10 min) 
  • razgovor o dojmovima o pogledanome filmu
 2. središnji dio – razrada (25 – 35 min) 
  • dokumentarni film 
  • igrani film 
  • film za djecu 
  • kadar 
  • glavni i sporedni likovi
 3. završni dio – sinteza (5 – 10 min) 
  • izvođenje definicija na temelju grupnoga rada

Slobodno iznošenje doživljaja

Voditelji pozdravljaju učenike. Prije gledanja filma učenici su imali neka očekivanja. Nakon što su pogledali film, usustavili dojmove i razgovarali s gostom, učenici iskazuju svoj doživljaj filma. Voditelji u razgovoru s učenicima usmjeravaju iskaze učenika.

Kako vam se svidio film? Koji su vaši dojmovi o pogledanome filmu?

Razgovor s učenicima nastavlja psihologinja koja će temu učenicima pojasniti sa znanstvenoga stajališta osvrćući se tomboy sindrom, seksualnu zbunjenost i traženje vlastitoga identiteta. Voditelj nastavlja razgovor s učenicima. S obzirom na to da je riječ o jednoj opsežnoj i zahtjevnoj društveno relevantnoj temi, zanima nas kako bi učenici reagirali u istoj situaciji kad bi se ona dogodila u njihovu društvu.

Istraživačka rasprava

Da se u filmu govorilo o stvarnoj osobi i da smo čuli mišljenje psihologa, sociologa, pedagoga i stvarnih roditelja, o kakvoj bismo vrsti filma razgovarali? O dokumentarnome filmu.

Međutim, činjenica je da navedeno nismo imali priliku vidjeti, a ni čuti. Stoga, kojoj vrsti filma pripada Tomboy? O igranome filmu za mlade.

Nadovezujući se na prethodna pitanja, uočavamo kako je tema filma djecu upoznati i približiti im taj društveni problem te daljnjim heurističkim razgovorom uočavati na koji se način u filmu progovora o temi.

Nastavni ciljevi: odrediti igrani, animirani i dokumentarni film, uočiti razlike i mogućnosti.

Prva aktivnost

Gdje i kada se zbiva radnja filma? Tko su glavni likovi?

Kako film započinje?

Imate li osjećaj da se Laurie dugo pripremala za ulogu Michaela?

 

Čini se da je njezina laž slučaj!

NAKON PROJEKCIJE

– Tko su nositelji radnje? Djeca.

Kako vam se čini njihova gluma? Vrlo su prirodni i uvjerljivi. Njihove igre djeluju gotovo dokumentaristički.

– Znamo li što je kadar? Kadar je u filmu jedna neprekinuta filmska snimka.

Tko je u gotovo svim kadrovima filma? Što mislite, zašto je to tako? Glavna glumica.

– Je li vas uspjela uvući u svoj svijet? Što smo sve doznali o njoj? Odnos sa sestrom, majkom, ocem; želja da bude što bolji dečko.

– Tko je glavni glumac u filmu? Zašto? Glavni glumac onaj je koji utjelovljuje glavnoga junaka, nositelja radnje u filmu.

(VIDEO 1- Laurie upoznaje Lisu i lažno se predstavlja, 0:09:34 – 0:09:59)

Druga aktivnost

Za ovu aktivnost potrebna je tablica u kojoj su ispisani sljedeći likovi: Laurie (Michael), mama, tata, sestra, Lisa, dječaci. U praznim kućicama ispod imena lika, učenici ukratko opisuju odnos Laurie s navedenim likom.

(RADNI LIST 1)

Treća aktivnost

Treća i četvrta aktivnost u potpunosti su posvećene likovima filma. Učenici, radeći u paru, ispunjavaju tablicu u kojoj uspoređuju Laurie i njezinu mlađu sestru Jeanne. Kako bi si što jasnije predočili likove, pojedine isječke prikazujemo još jednom.

NAKON PROJEKCIJE
(VIDEO 2 –  scena igranja nogometa na igralištu (Laurie), 0:25:30 – 0:26:09) 
(VIDEO 3 – scena u dnevnom boravku – Jeanne ballerina, 0:23:35 – 0:24:17)

Kakva je njezina sestra Jeanne? Što se njezinim likom postiže?

Učenici uočavaju da se Jeanninim likom postiže veliki kontrast u filmu, ali i društvena poruka da u istim odgojnim uvjetima može nastati sasvim drukčija osoba.

(RADNI LIST 2)

Četvrta aktivnost

Nastavljamo uspoređivati likove, ali ovaj put učenici pojedinačno odgovaraju na pitanja o odnosu Laurie i njezine prijateljice Lise.

Kako se odnos razvija? Što im je zajedničko?

Kako biste vi prihvatili takvu laž?

Što mislite kako se njihov odnos razvijao dalje, jesu li bile prijateljice? Kako se u vašoj školi prihvaćaju učenici koji su drukčiji?

Kako bi Michael bio prihvaćen kad biste saznali za njegovu ljetnu obmanu? Kako završava Laure/Mikael?

Kako vidite Laure u budućnosti?

Učenici zaključuju kako je Laure trenutno izolirana, no jasno je ostavljen dojam da ništa nije nepovratno uništeno. Također uočavaju kako je u filmu vrlo uvjerljiva gluma najjače izražajno sredstvo.

NAKON PROJEKCIJE

Što u filmu znači otvoren kraj?

Kakvu poruku ovaj film za vas nosi? Prihvatiti različitosti, suočiti se s vlastitim problemima, laž komplicira život, potvrdu društva možemo dobiti samo ako smo iskreni prema sebi i drugima itd.

Peta aktivnost

Kako bi dobili što bolju povratnu informaciju od učenika, zadali smo im nekoliko zadataka u kojima imaju potpunu slobodu izražavanja svojih misli i osjećaja za ovu osjetljivu društvenu temu:

 1.      Napišite teme koje biste vi filmski obradili, a mislite da su teške i važne za društvo.
 2.      Navedite za koji filmski žanr biste se odlučili i kako biste vi naglasili ono što želite istaknuti.
 3.      Kako bi izgledao plakat na kojemu je samo glavni lik vašeg filma (boje, lik, poza, izraz lica)?
 4.      Je li vas film uznemirio i treba li, po vašemu mišljenju, obrađivati ovu i slične teme?

UOPĆAVANJE

Odaberite dvije najuvjerljivije scene iz filma i obrazložite svoj izbor!

Komentiramo, uspoređujemo, zaključujemo i dijelimo sažetak.

Cilj je razviti kritičko mišljenje djece, osvijestiti važnost argumentacije svojih stavova, ali i razvijati uvažavanje tuđega mišljenja.

U školi nastavnici mogu usporediti još jedan odnos među likovima, točnije uspoređujemo i komentiramo roditeljski odnos majke i oca prema Laure.

Laurin odnos s majkom:

Primjećuje li njezina majka da se oblači i ponaša poput dječaka? Kako majka reagira u sljedećim situacijama?

Laure joj priopćuje da je u susjedstvu upoznala novu prijateljicu.

Laure se kući vraća našminkana žarkim bojama.

Susjeda joj dolazi priopćiti kako se Michael potukao s njezinim sinom te joj tada postaje jasno da se njezina kćer predstavlja svojim novim prijateljima kao dječak.

Što njezina majka čini u svrhu pokazivanja prave istine? Što mislite o tome postupku? Je li to bila dobra ideja ili smatrate da je način na koji je to učinila suviše brutalan? Laurin odnos s ocem

Kakav je odnos Laure i njezina oca?

Možeš li nabrojati aktivnosti koje oni zajedno čine? Slažu li se dobro?

Kako reagira njezin otac saznavši da mu se kćer izdaje za dječaka? Predstavlja li Lauren otac tipičnu očinsku figuru? Ako da, zašto? Kakav odnos imaju otac i majka?

Je li Laurena obitelj skladna obitelj?

Učenici za domaću zadaću mogu napisati nastavak priče ili novi kraj filma.

NAKON PROJEKCIJE

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo