TRI RAZBOJNIKA

Predškolski uzrast

Samostalan rad

INFORMACIJE ZA SAMOSTALAN RAD

POJMOVNIK

Objašnjenja korištena u ovome pojmovniku skraćene su inačice i parafraze natuknica Hrvoja Turkovića iz Filmskoga leksikona, ur. Nikica Gilić i Bruno Kragić, 2003., koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://film.lzmk.hr/trazilica.aspx.

BOJA U FILMU – riječ je o obliku filmskoga zapisa. Osobina svjetla i dostatno osvijetljena prizora. Boje su određene trima veličinama: tonom i/ili nijansom, svjetlinom i zasićenošću. Boje u filmu mogu biti prirodne, kada odgovaraju tipičnim bojama prizornih predmeta i površina te ambijentalnim izvorima svjetla, a mogu i ciljno ne odgovarati, odnosno biti stilizirane. Vrijednost pojedine boje ovisi o njezinu odnosu s ostalim elementima filma, prvenstveno onima povezanima s fabulom.

FILMSKA GLAZBA – glazba koja je sastavni dio filmskoga izlaganja. Po izvoru se dijeli na prizornu ili ambijentalnu glazbu, kojoj je izvor u prikazivanome prizoru, i na neprizornu ili popratnu glazbu, koja ne pripada prizoru, nego je dodana kao pratnja filmskomu prikazivanju. U nijemome filmu popratna se glazba u pravilu izvodila u kinu.

FILMSKI ROD – velik skup filmova sa zajedničkim strukturalnim značajkama koje pogoduju određenomu psihosocijalnom učinku. Rodom se drže igrani, dokumentarni, obrazovni, propagandni, animirani i eksperimentalni film (no oni nisu međusobno isključivi, pa filmovi mogu kombinirati rodnu pripadnost). Kriteriji uključivanja u različite rodove raznovrsni su, no u prvome redu razvrstavaju se prema tome služe li pretežito maštalačkim razradama, odnosno tzv. fikcionalnosti (igrani, animirani i eksperimentalni film) ili im je najvažnije informiranje o stvarno zatečenome stanju stvari u svijetu, odnosno služe li tzv. faktivnosti (dokumentarni i obrazovni film).

ANIMIRANI FILM – filmski rod u kojemu se animacijom “stvara” pokret. U njemu se dojam kretanja ne dobiva snimanjem prizora u pokretu, nego se pokret dobiva pojedinačnim snimanjem (»sličica po sličicu«) posebno pripremljenih faznih promjena statične situacije.

ADAPTACIJA – preradba bilo kojega književnog djela za film. Pri adaptaciji književno (ili kazališno) djelo prilagođuje se filmskim mogućnostima i redateljevoj predodžbi o tome koja doživljajna djelovanja književnoga djela imaju prednost pri prijenosu u film. Zbog toga je adaptacija uvijek i svojevrsno »tumačenje« izvornoga književnog djela.

SINKRONIZACIJA – naknadna sinkronizacija (također nahsinkronizacija) tehnički je postupak obrade filma, naknadno studijsko zvučno snimanje glumačkih dijaloga i šumova u sinkronitetu s izvorima zvuka u slici filma.

VALENTINA LISAK

ZA ČITANJE, ISTRAŽIVANJE I SAMOSTALAN RAD

Korisne poveznice i članci o filmu:

www.dreiraeuber-­‐derfilm.de (službena stranica animiranoga filma Tri razbojnika) www.dailymotion.com/video/x371fs_die-­‐drei-­‐rauber-­‐trailer_news (najava animiranoga filma) www.cinefacts.de

www.dvd-­‐forum.at

www.tomiungerer.com/biography (biografija Tomija Ungerera)

POPIS KORIŠTENE LITERATURE

Mikić, Krešimir (2001.) Film u nastavi medijske kulture. Zagreb: Educa

Peterlić, Ante, ur. (1990.) Filmska enciklopedija, L-­‐Ž, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža

Tanhofer, Nikola (2008.) O boji. Zagreb: Novi liber

Dodatna literatura:

Goldstein, E.B. (2011.) Osjeti i percepcija (poglavlje 1, poglavlja 5–13). Jastrebarsko: Naklada Slap Vranić, A., & Tonković, M., ur. (2012.) Lažna sjećanja: Izvještaj 21. ljetne psihologijske škole. Zagreb: FF Press

POPIS PRILOGA

POPIS RADNIH LISTOVA

RADNI LIST 1 – IGRA ASOCIJACIJA

POPIS SLIKA U GALERIJI

SLIKE 1 – ZAJEDNIČKA INTERPRETACIJA

SLIKE 2- REDOSLIJED DOGAĐAJA

SLIKE 3 – REDOSLIJED DOGAĐAJA – ASOCIJACIJE

SLIKE 4 – LIKOVI I ETIČKA KARAKTERIZACIJA

SLIKE 5 – BOJA U FILMU

SLIKE 6 – GLUMA

POPIS AUDIO ISJEČAKA

AUDIO ISJEČCI 1 – LIK

AUDIO ISJEČCI 2 – MJESTO RADNJE

AUDIO ISJEČCI 3 – ZAVRŠNA AKTIVNOST

POPIS PREZENTACIJA

 PREZENTACIJA 1 

Kontakti

Edita Bilaver Galinec, dipl.oecc. 
predsjednica Udruge Djeca susreću umjetnost  
Mobitel: +385 98 729578 
E-pošta: e.galinec@sedmikontinent.org 
www.sedmikontinent.org

Ivana Jakobović Alpeza, prof. hrvatskog jezika 
voditeljica  programa 
Udruga Djeca susreću umjetnost  
Mobitel: +385 98 251274 
E-pošta: i.alpeza@sedmikontinent.org 
www.sedmikontinent.org

Udruga Djeca susreću umjetnost zadržava autorska prava na predmetni edukacijski materijal ANALIZA animiranog filma koja je sastavni dio programa Udruge pod nazivom SEDMI KONTINENT

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2018 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo