AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma, aktivnosti nakon projekcije filma u Muzeju te aktivnosti nakon obrade filma u učionici po povratku iz Muzeja. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u idealnom bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih četiriju grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).

U ovoj analizi nastojat ćemo kroz tematiku života trinaestogodišnje djevojke u francuskom velegradu obraditi pitanja odrastanja i odnosa u obitelji, komunikacije i sukoba, rizičnih ponašanja i mladenačkih izbora kao i pružiti učenicima priliku da na konkretnom primjeru ponove, usvoje i utvrde svoja znanja o filmu i filmskim tehnikama.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: dnevnik, pripovjedačica, predložak, scenarij, likovi, boje u filmu, glazba, rakurs, filmski plan

Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće: razvijanje sposobnosti promatranja, prepoznavanja, analiziranja i argumentiranog vrednovanja filma, razvijanje komunikacijskih vještina među učenicima, ovladavanje filmskom terminologijom, uopćavanje i prepoznavanje naučenog, prihvaćanje vjerskih, nacionalnih i ostalih različitosti

Nastavni oblici: frontalni, individualni  i rad u skupinama

Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)

Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadatci – metoda praktičnih radova

Korelacije: unutar predmetna – dnevnik kao književno djelo, filmska adaptacija književnog djela (scenarij, knjiga snimanja); među predmetna – likovna kultura (boja na filmu), glazbena kultura (glazba i film)

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2020 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo