AKTIVNOSTI PRIJE PROJEKCIJE FILMA

MOTIVACIJA

Prva aktivnost

(Svi smo mi dio istog svijeta)
Na satu razrednika obraditi temu Svi smo mi dio prirode ili Moj kućni ljubimac – ljubav prema životinjama. U motivaciji sata pogledati video „Svi smo mi dio istog svijeta“

Za prvu temu pogledati cijeli video u trajanju od 27,33 min., a za drugu temu pogledati dio pod nazivom Važne odluke (na istom linku, od 16,42 min. do 20,55 min.).
Opis aktivnosti:
Nakon gledanja dijela videa provesti kratku diskusiju potaknutu pitanjima voditelja u filmu:
– Što biste napravili da neka osoba ili životinja treba vašu pomoć?
– Je li to što je netko drukčiji ili čak „ružan“ treba biti razlog da mu ne pomognete?
– Možete li se sjetiti načina na koji biste mogli poboljšati svijet životinjama koje dijele ovaj svijet s nama?
Nakon provedene diskusije skupine učenika izrađuju plakat na kojemu iznose nove spoznaje i zaključke diskusije. Svaka skupina će izraditi plakat vezan uz jedno od tri pitanja o kojima se diskutiralo. Ukoliko je više od tri skupine, po dvije skupine mogu obrađivati isto pitanje. Plakate mogu uređivati tekstom, crtežom, fotografijom, i sl. Glasnogovornici skupina prezentirat će rad skupine drugima. Plakate istaknuti na razredni pano, objaviti na školskoj web stranici te koristiti kao edukativni materijal.

Druga aktivnost

(Pročitaj, doznaj, zapamti, ispričaj drugima!)

Aktivnost provesti na satu hrvatskoga jezika, i to jezičnoga izražavanja – čitanje i razumijevanje jednostavnih zadanih neknjiževnih tekstova radi uočavanja, razlikovanja i opisivanja ključnih riječi i ideje te procjenjivanja sadržajnih i teorijskih podataka u tekstu.
Cilj aktivnosti je razvijati kompetenciju „učiti kako učiti” (međupredmetna tema), ali i informirati se o psima – kućnim ljubimcima te razvijati jezično izražavanje i uvježbavati samostalni govorni nastup. Tijekom provođenja aktivnosti isticati i neke druge ciljeve vezane uz informiranje o temama koje nas zanimaju: razlikovanje činjenica od mišljenja, razvijanje kritičnosti prema medijskim sadržajima i sl.
Opis aktivnosti:
Rad u skupinama (4-5 učenika u svakoj skupini).
Pripremiti dovoljan broj tekstova u kojima se nalaze podatci o psima (TEKSTOVI SE NALAZE U PRILOZIMA 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E i 1 F).
Svakoj skupini umnožiti upute za rad prema kojima će samostalno raditi na zadatku (UPUTE ZA RAD NALAZE SE U PRILOGU 2).
Dogovoriti vrijeme za rad na zadatku. Prije početka rada uputite učenike da:
– najprije pročitaju upute od početka do kraja kako bi dobili uvid u ono što se od njih očekuje, a nakon toga trebaju raditi po koracima od 1 do 10 (istaknuto u uputama)
– ako imaju nejasnoća povezanih s uputama o radu, za pomoć se trebaju obratiti drugim skupinama (učiteljicu/učitelja mogu pitati za pomoć tek ako im nitko od prijatelja u susjednim skupinama ne može odgovoriti na pitanje)
– ako budu preglasni tijekom rada, trebaju prilagoditi glas kako ne bi ometali rad ostalih (dogovoriti znak kojim će učiteljica/učitelj dati uputu „Prilagodi glas!“). Tijekom rada skupina učiteljica/učitelj obilazi skupine te prati rad ne sugerirajući način rada i ne komentirajući. Nakon što vrijeme istekne, skupine prestaju s radom na zadatku. Glasnogovornici skupina upoznaju ostale s podatcima do kojih su skupine došle te izlažu mentalnu mapu na ploču ili razredni pano.
Slijedi samoprocjena rada skupina – učenici ističu što je bilo dobro u radu njihove skupine, ali i ono u čemu su bili manje uspješni. Učenici koji žele mogu naglas procijeniti svoj osobni angažman i doprinos radu u skupini ili istaknuti u čemu bi drugi put mogli biti bolji.

Treća aktivnost

(Uhvati kadar, nacrtaj strip!))

Prije provođenja aktivnosti zadati učenicima da kod kuće ukratko napišu neku smiješnu anegdotu koju su doživjeli u suživotu sa svojim kućnim ljubimcem. Ukoliko nemaju kućnog ljubimca trebaju zamoliti prijatelje, susjede, nekoga iz obitelji tko ima kućnoga ljubimca da im prepriča anegdotu o svom kućnom ljubimcu koju će kratko zabilježiti. Kratku priču trebaju donijeti na sat likovne kulture. Aktivnost provesti na satu likovne kulture uz nast. temu – Kadar, odnos slike i teksta (KP: slika, kadar, strip, tekst).
Opis aktivnosti:
Demonstrirati učenicima različite primjere stripova te u njima promatrati odnos slike i teksta – primjer stripa bez teksta, primjer s tripa s tekstom napisanim ispod okvira, primjer stripa s tekstom u „oblačićima“ te riječima smještenima u kadar koji predstavljaju različite zvukove iz okruženja u kojemu se odvija događaj – „bum“, „tras“, „zvrrr…“ i sl. (PRIMJERI STRIPOVA SE NALAZE U PRILOGU 3 – 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E i 3 F).
Učenike uputiti da se stripovi nižu u kadrovima. Objasniti kadar nizom istraživačkih aktivnosti
– promatranje kroz okvir izrezan od kartona ili se poslužiti fotoaparatom (prethodno se dogovoriti s roditeljima i učenicima da na sat donesu mobitel s fotoaparatom). Učenici će promatrati kroz okvir, a ono što vide unutar „okvira“ je kadar (izdvojeni isječak iz cjeline). Zadati da kroz okvir promatraju detalje iz okruženja (pribor na stolu, slovo napisano na ploči,
prijateljev nos, pogled kroz prozor i sl.).
Zadati učenicima:
– Promotrite lice prijatelja bez okvira. Što vidiš?
– Promotrite lice prijatelja kroz „kadar” Što sada vidiš?
Usporediti i zaključiti da u stvarnosti uvijek vidimo cjelinu (cijelo tijelo) bez obzira što nam je pogled usmjeren samo na glavu, a kroz kadar ne vidimo cijelo tijelo – kadar sakriva cjelinu.
Zadaci za istraživanje:
– Navedite primjere u kojima bi autor želio sakriti cjelinu.
– Odaberite tri kadra kojima bi prikazali da je mjesto radnje učionica?
– Odaberite kadar kojim bi prikazali da je učiteljica iznimno visoka u odnosu na dijete koje je promatra.

Kako bi u nekoliko kadrova prikazali da je jedan od dva prijatelja koji se prepiru fizički jači i nadmoćniji?
Tijekom istraživanja učenici međusobno komuniciraju, učiteljica/učitelj daje upute i navodi ih da otkrivaju različite perspektive, tj. da traže najadekvatniji rakurs (položaj iz kojega će promatrati zadani objekt) kako bi naglasili ono što se u zadatku traži.
U primjeru stripa uočavati različite planove – u prvom kadru vidimo samo glavu lika, a u drugom i trećem kadru cijelu tijelo. Razgovarati što je autor time htio postići? (PRIMJER STRIPA NALAZI SE U PRILOGU 3C)
– U kojemu su mediju prisutni kadrovi, osim u stripu?
Zaključiti da se spoznaje koje su otkrili služeći se papirnatim kadrovima, koriste i u filmovima. Promatrati kadrove iz filma i na primjerima uočavati različite rakurse te planove. Neki kadrovi pokazuju krupni plan, samo glavu, a neki srednji plan – čitavo tijelo. Potaknuti učenike da komentiraju što je autor htio naglasiti u konkretnom kadru, kakve osjećaje u njima izaziva kadar koji je sniman iz donjeg rakursa (odozdo), što autor želi postići kada u kadru ističe samo detalj, a skriva cjelinu te kakve osjećaje to pobuđuje u gledatelja – npr. u kadru u kojemu se vidi dio čovjekova lica koji drži pušku i cilja, u kadru u kojemu je dio dječakova lica obliven graškama znoja, u kadru u kojemu vidimo dio ženina lica snimljenoga „odozdo“, itd. (ODABRATI PRIMJERE KADROVA KOJI SE NALAZE U PRILOGU 4)
Zadati učenicima da laviranim tušem, perom i kistom nacrtaju strip od pet kadrova u kojemu će ispričati anegdotu s kućnim ljubimcem. Naglasiti da kadrovi u stripu ne trebaju svi biti identični – neki mogu biti dulji, neki kraći, nekoliko kadrova u nizu mogu biti jednakih dimenzija. Potaknuti učenike da promisle koji će motiv smjestiti u identične kadrove (npr. ako prikazuju kako životinja hoda, trči), a koje će smjestiti u veličinom manje kadrove (detalj koji žele naglasiti, dio iz cjeline na koji žele skrenuti pozornost). Također ih potaknuti da primijene spoznaje do kojih su došli istražujući različite planove i rakurse. Učenici mogu kod kuće fotografirati svoje kućne ljubimce i prikazati ih u različitim planovima i iz različitih rakursa ovisno o tome koju poruku žele prenijeti fotografijom (kada žele da izgleda opasno, smiješno, miroljubivo, važno, tužno; ako žele naglasiti ljepotu pojedinog dijela tijela, npr. repa, očiju itd.).

Četvrta aktivnost

(Predstavi kućnog ljubimca!)

Aktivnost se može provesti na satu glazbene kulture (dio sata – elementi glazbene kreativnosti) ili na satu hrvatskoga jezika u okviru teme Sporazumijevanje (KP: poruka, govornik sugovornik). Aktivnost se može provesti na dva načina, prema mogućnostima učiteljice/učitelja – korištenjem fotografija kućnih ljubimaca koje su učenici samostalno fotografirali kod kuće (zadatak zadan na kraju treće aktivnosti), ili učiteljica/učitelj može samostalno odabrati nekoliko fotografija životinja koje će biti poticaj za aktivnost.

a) Opis aktivnosti – uz fotografije koje su učenici samostalno fotografirali
Učenike potaknuti da govore o svojim kućnim ljubimcima, tj. da ih prema pravilima javnog govornog nastupa, predstave svojim prijateljima – fotografijom i glasovnom porukom, tj. govorom. Zajednički odabrati nekoliko najuspješnijih fotografija koje će biti poticaj za bavljenje glazbenom kreativnošću na satu glazbene kulture.

Opis aktivnosti:
Učenike podijeliti u skupine i podijeliti im različite instrumente koje koriste na satu glazbene kulture (štapiće, zvečke, trokutić…). Skupinama zadati da odabranu/odabrane fotografije kućnih ljubimaca upotpune glazbom, različitim šumovima i zvukovima. Učenici se mogu glazbeno izražavati svime što im je na raspolaganju, kao i svojim glasovima, tj. tjelozvukom. Prethodno ih potaknuti na razgovor o onome što glazbom žele naglasiti – raspoloženje kućnog ljubimca, neku njegovu osobinu koja je prikazana na fotografiji, i sl.

b) Opis aktivnosti – uz fotografije životinja koje je pripremila/pripremio učitelj Prikazati fotografije životinja pomoću projektora ili prethodno isprintati. Skupine odabiru jednu fotografiju koju će ozvučiti ili uglazbiti na isti način kako je prethodno opisano. (ODABRATI PRIMJERE FOTOGRAFIJA KOJI SE NALAZE U PRILOGU 5)

Nakon obavljenog zadatka skupine će izvesti svoj „glazbeni broj“ uz fotogtafiju. Ukoliko ima mogućnosti, učiteljica/učitelj može snimiti uradak svake skupine (pomoću diktafona na mobitelu) te učenicima kasnije puštati snimke kako bi prema zvuku pogađali fotografije koje su ozvučili.

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2021 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo