AKTIVNOSTI

Metodički prijedlozi za pripremu, obradu i ponavljanje

Metodički pristup u nastavnim situacijama i artikulaciji samoga sata ostat će, koliko je to moguće, ujednačeno osmišljen za igrani, dokumentarni i animirani film.

Predlažu se aktivnosti za pripremu učenika prije projekcije filma, aktivnosti uz projekciju filma, aktivnosti nakon projekcije filma u Muzeju te aktivnosti nakon obrade filma u učionici po povratku iz Muzeja. Aktivnosti prije projekcije i po povratku u školu u idealnom bi se slučaju mogle odvijati u sklopu nastave hrvatskoga jezika ili u sklopu sata razredne zajednice. Predviđeno trajanje predloženih aktivnosti prije dolaska na projekciju te po povratku u učionicu jesu jedan ili dva školska sata (ovisno o načinu na koji učitelj/ica odluči razraditi predložene ideje i oblikovati ih u nastavni sat te ovisno o prethodnom znanju učenika i o razrednoj dinamici). Unutar spomenutih četiriju grupa aktivnosti predlažemo da se izvođenje nastave filma, prema udžbeniku profesora Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture sastoji od sljedećih nastavnih situacija: motivacija, najava, prikazivanje filma, emocionalno-intelektualnu stanka, slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada. Artikulacija sata (slobodno iznošenje doživljaja, istraživačka rasprava, uopćavanje i stvaralački oblici rada) odvija se tijekom jednoga školskog sata (45 minuta).

Interpretacija filma Vuk samotnjak predviđa analizu filmskih izražajnih sredstava, tj. upoznavanje učenika s osobitostima filmskoga jezika kojim se gradi filmska priča. Na konkretnim primjerima uočavat će način na koji film pripovijeda: slikom (nizom kadrova koji čine scenu), bojom, zvukovima i glazbom. Kroz više različitih aktivnosti upoznat će kadar te analiziranjem pojedinih kadrova u radioničkome dijelu spoznavat će ulogu kadra u građenju filmske priče. Nizom različitih zadataka, uz vođenje, istraživat će različite rakurse i planove te na konkretnim primjerima uočavati ulogu pojedinih kadrova u pripovijedanju filmske priče. Uočit će, na razini primjerenoj dobi, kako specifičnom interakcijom filmskih izražajnih sredstava film pripovijeda u vlastitom osebujnom ritmu koji je važan u prenošenju poruke. Na razini filmske priče uočavat će redoslijed događaja u filmu i razgovarati o filmskim prizorima. U konkretnim primjerima prepoznavat će audio-vizualne elemente koji opisuju odnos između glavnoga lika i psa, kao i međusobne odnose drugih likova u konkretnim situacijama. Spoznavat će osnovna obilježja likova, istraživati ulogu boje, svjetla i sjene te ulogu glazbe i zvukova u građenju karakternih osobinama i međusobnihodnosa te događaja.

Zadatci

Nastavno područje: medijska kultura

Ključni pojmovi: dječji film, gluma, glumac

Obrazovno-odgojne i funkcionalne zadaće:

a) razlikovati igrani film od ostalih filmskih rodova, uočavati i znati navesti osnovnu ulogu filmskih izražajnih sredstava u filmu, uočavati dijelove filmske priče i redoslijed događaja, uočavati povezanosti događaja s mjestom, vremenom i likovima, opisivati osnovna obilježja izgleda i osobina likova, usvojiti nove spoznaje o filmu kao umjetnosti te upoznati jedan od klasika svjetske kinematografije i činjenice o njemu;

b) razvijati sposobnost promatranja, zapažanja, razlikovanja, razvijati sposobnost govorenja i izražavanja, razvijati kreativnost, razvijati vizualnu i auditivnu percepciju, razvijati sposobnost doživljavanja animiranog filma, razvijati sposobnost logičkog zaključivanja;

c) poticati i razvijati komunikaciju i medijsko stvaralaštvo, njegovati pozitivan odnos prema filmskom djelu, razvijati maštu, razvijati radne navike i poticati na aktivno sudjelovanje u radu, stvoriti ugodno i kreativno ozračje za rad, razvijati samostalnost učenika u radu, razvijati učenikove moralne, društvene i estetske osobine, razvijati osjećaj vrijednosti vlastitog kritičkog mišljenja I ideje, razvijati kulturu slušanja i govorenja;

Nastavni oblici: frontalni (F) , individualni (I) , rad u paru (P), skupni (S)

Komuniciranje : višesmjerno komuniciranje (učitelj – učenici, skupina – skupina, učenici – učenici)

Nastavni izvori i sredstva: projicirani igrani film u kinodvorani, tekst kao izvor (tekstovi u nastavnim listićima), auditivni izvori (živa riječ učitelja/voditelja i učenika), vizualni izvori (pisani tekstovi, priručna literatura), nastavna sredstva i pomagala (projektor, platno, DVD čitač, DVD s igranim filmom, nastavni listići)

Nastavne metode: metoda demonstracije, metoda razgovora, usmeno izlaganje, crtanje, problemski zadatci – metoda praktičnih radova

Korelacije:

a) unutarpredmetna – Jezično izražavanje: postavljanje pitanja i davanje odgovora, slušanje i govorenje, pripovijedanje prema poticaju, intervju, zavičajni govor, samostalni govorni nastup, sporazumijevanje; Književnost: glavni i sporedni likovi, osobine likova, redoslijed događaja;

b) međupredmetna – Priroda i društvo: planinsko-brežuljkasti zavičaj prošlost – bliža i dalja zemljovid; Glazbena kultura: glazba u filmu/slušanje glazbe; elementi glazbene kreativnosti; Likovna kultura: Odnos slike i teksta – strip; Sat razrednika – odnos prema životinjama; kućni ljubimac

Zabranjeno je neovlašteno kopiranje ili distribuiranje dijelova ili cijelog projekta. Projekt podliježe pravima Zakona o autorskim pravima.
Vlasnik autorskih prava je udruga Djeca susreću umjetnost.

Copyright © 2021 Sedmi kontinent

Powered by Protagonist

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice i omogućili vam bolje korisničko iskustvo